Na podstawie Ewangelii z dnia (J 5, 17 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

05 marzec 2018

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 5, 17 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Dlaczego Żydzi usiłowali zabić Jezusa? („Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu”)

2. Kto ma życie wieczne? („kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał”)

3. Co stanie się z tymi, którzy pełnili dobre czyny? („pójdą na zmartwychwstanie życia”)

4. Co stanie się z tymi, którzy pełnili złe czyny? („na zmartwychwstanie potępienia”)

5. Czy Jezus może czynić coś sam z siebie? („Ja sam z siebie nic czynić nie mogę”)

6. Czyjej woli szuka Jezus? („woli Tego, który Mnie posłał”)

Top