Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2257)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 17, 5 - 10) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj: 1. O czym pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 10, 17 - 24) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jakimi słowami i uczuciami podzielili się z Jezusem uczniowie powracający z głoszenia? („Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc: „Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają”) 2.Jakiej władzy udzielił Jezus głoszącym? („Widziałem Szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi.”) 3. Czym mają się cieszyć uczniowie Jezusa? („Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie.”) 4. Jakie słowa i uczucia wyzwala w Jezusie głoszenie królestwa przez uczniów? („W tej to chwili rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.”) 5. Jaką władzę posiada Jezus? („Ojciec mój przekazał Mi wszystko”). 6. Jak poznać prawdziwą godność Boga Ojca i Jego Syna, Jezusa? („Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”.) 7. Co jest źródłem szczęścia uczniów Jezusa? („Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 10, 13 – 16) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Dlaczego Jezus mówi ‘biada’ Korozain i Betsaidzie? („bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze pokutnym i w popiele”) 2. O czym pouczył Jezus? („kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 1, 47 - 51) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co Jezus powiedział o Natanaelu? („to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”) 2. O co spytał Jezusa Natanael? („skąd mnie znasz?”) 3. Co odrzekł mu Jezus? („widziałem cię, zanim cię zawołał Filip”) 4. Co odpowiedział Natanael? („Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!”) 5. Co odparł Jezus? („zobaczysz jeszcze więcej niż to”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 57 - 62) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co ktoś powiedział do Jezusa? („pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz!”) 2. Co odrzekł Jezus? („lisy mają nory i ptaki powietrzne-gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć”) 3. Co rzekł Jezusowi jeszcze inny? („chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu!”) 4. Co odrzekł mu Jezus? („ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 51 - 56) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kogo wysłał Jezus przed sobą? („posłańców”) 2. Co zrobili posłańcy? („przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt”) 3. Co dalej się stało? („nie przyjęto Go”) 4. O co spytali Jezusa Jakub i Jan? („Panie, czy chcesz, a powiemy żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?”) 5. Co zrobił Jezus? („zabronił im”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 46 - 50) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jakie myśli nurtowały serca uczniów Jezusa? („Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy.”) 2. Jak Jezus zareagował na postawę uczniów, spragnionych uznania za „wielkich”? („Wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: «Kto by to dziecko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto by Mnie przyjął, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.”) 3. Kto jest – według Jezusa – „wielki”? („Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki.”) 4.Jak postępować wobec tych, którzy – według naszego odczucia – „nie są z nami”? („Jezus mu odpowiedział: «Przestańcie zabraniać; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami.”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 16, 19 - 31) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto leżał u bram pałacu bogatego człowieka? („żebrak”) 2. Co stało się z żebrakiem, gdy umarł? („aniołowie zanieśli go na łono Abrahama”) 3. Co stało się z bogaczem, gdy umarł? („w Otchłani, pogrążony w mękach”) 4. Co rzekł Abraham bogaczowi? („za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę”) 5. Przed czym chciał przestrzec bogacz swoich braci? („żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki”) 6. Co odparł na to Abraham? („mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają!”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 43 b - 45) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co Jezus rzekł do uczniów? („weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi”) 2. Jak zareagowali uczniowie? („lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o nie”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 18 - 22) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co Jezus spytał uczniów? („za kogo uważają Mnie tłumy?”) 2. Co odrzekli uczniowie? („za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”) 3. O co jeszcze ich spytał? („a wy za kogo Mnie uważacie?”) 4. Co odrzekł Piotr? („za Mesjasza Bożego”)
Strona 1 z 113

Top