Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (970)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 18, 21 - 35) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Ile razy powinniśmy przebaczać? („…siedemdziesiąt siedem”) 2. Co zrobił Pan ze sługą, który nie miał z czego oddać, ale poprosił o cierpliwość? („Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował”) 3. Co następnie zrobił ów sługa? („wtrącił do więzienia…tego który mu był winien…dopóki nie odda długu”) 4. Co zrobili jego współsłudzy? („opowiedzieli wszystko Panu”) 5. Co z owym sługą zrobił Pan? („kazał wydać go katom”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 1, 26 - 38) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Do kogo posłał Bóg anioła Gabriela? („Dziewicy było na imię Maryja”) 2. Co rzekł Jej anioł? („Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami… Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus”) 3. O co spytała Maryja? („jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”) 4. Co rzekł anioł? („Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię”) 5. Czy jest coś czego Bóg nie może? („dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 13, 1 - 9) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Czego szukał człowiek na drzewie figowym zasadzonym w jego winnicy? („owoców, ale nie znalazł”) 2. Co rzekł do ogrodnika? („już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?”) 3. Co odparł ogrodnik? („Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć”)

 

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 15, 1 – 3. 11 - 32) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł syn marnotrawny do ojca? („ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”) 2. Jak zareagował ojciec? („rzekł do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go…Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”) 3. Co rzekł ojciec do drugiego, wiernego, syna? („moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 21, 33 – 43. 45 - 46) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co zrobił gospodarz z winnicą? („oddał ją w dzierżawę rolnikom”) 2. Co zrobił gospodarz, gdy nadszedł czas zbiorów? („posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny”) 3. Co uczynili rolnicy? („jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali”) 4. Co zrobi właściciel winnicy, gdy przyjdzie? („nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, taki, którzy mu będą oddawali plon…”) 5. Komu będzie dane Królestwo Boże? („narodowi, który wyda jego owoce”)

 

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 16, 19 - 31) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto leżał u bram pałacu bogatego człowieka? („żebrak”) 2. Co stało się z żebrakiem, gdy umarł? („aniołowie zanieśli go na łono Abrahama”) 3. Co stało się z bogaczem, gdy umarł? („w Otchłani, pogrążony w mękach”) 4. Co rzekł Abraham bogaczowi? („za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę”) 5. Przed czym chciał przestrzec bogacz swoich braci? („żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki”) 6. Co odparł na to Abraham? („mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają!”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 20, 17 - 28) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O czym Jezus mówił uczniom? („Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć…trzeciego dnia zmartwychwstanie”) 2. Komu dostanie się miejsce po prawej i lewej stronie Jezusa w królestwie? („dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował”) 3. Po co przyszedł Syn Człowieczy? („nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 1, 16. 18 – 21. 24 a) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. W jaki sposób Maryja stała się brzemienną? („za sprawą Ducha Świętego”) 2. Co zamierzał zrobić Józef? („oddalić Ją potajemnie”) 3. Co rzekł anioł do Józefa? („nie bój się wziąć do siebie Maryi…z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus”) 4. Co zrobił Józef? („uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański”)

 

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 6, 36 - 38) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Do czego zachęca Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”) 2. Jaką obietnicę składa Jezus? („Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone”) 3. O czym poucza Jezus? („Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 28 b - 36) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto rozmawiał z Jezusem, gdy wyszedł na górę, aby się modlić? („Mojżesz i Eliasz”) 2. W jaki sposób się ukazali i o czym rozmawiali z Jezusem? („ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie”) 3. Jaki głos odezwał się z obłoku? („to jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie”)

 

Strona 1 z 49
Top