Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (998)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 3, 22 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jan w dzisiejszej Ewangelii? („człowiek nie może otrzymać niczego, co by mu nie było dane z nieba”) 2. O czym jeszcze jest mowa w dzisiejszej Ewangelii? („potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 5, 12 - 16) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co zrobił człowiek pokryty trądem, gdy ujrzał Jezusa i o co Go poprosił? („upadł na twarz i prosił Go: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”) 2. Co zrobił i co odpowiedział Jezus? („wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony”) 3. Co następnie się stało? („i natychmiast trąd z niego ustąpił”) 4. Co robił Jezus? („usuwał się na miejsca pustynne i modlił się”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 4, 14 – 22 a) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. W jakiej mocy powrócił Jezus do Galilei? („w mocy Ducha”) 2. Gdzie nauczał Jezus? („w ich synagogach”) 3. Dokąd również przyszedł Jezus? („do Nazaretu, gdzie się wychował”) 4. Jaką księgę podano Jezusowi do czytania? („księgę proroka Izajasza”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 6, 45 - 52) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Do czego przynaglił Jezus uczniów? („żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg”) 2. Po co Jezus odszedł na górę? („aby się modlić”) 3. Gdzie wieczorem znajdowała się łódź? („na środku jeziora”) 4. Jak Jezus przyszedł do łodzi? („krocząc po jeziorze”) 5. Jak zareagowali uczniowie, gdy ujrzeli Jezusa kroczącego po jeziorze? („myśleli, że to zjawa, i zaczęli krzyczeć”) 6. Co rzekł im Jezus? („Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się”)

 

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 6, 34 - 44) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Dlaczego Jezus zlitował się nad tłumem? („byli bowiem jak owce nie mające pasterza”) 2. Co Jezus powiedział uczniom chcącym odprawić tłum? („dajcie im jeść”) 3. Ile chlebów mieli uczniowie? („pięć i dwie ryby”) 4. Co polecił wszystkim Jezus i co zrobił? („usiąść gromadami…wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby…odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by kładli przed nimi”) 6. Czy wystarczyło dla wszystkich? („jedli wszyscy do sytości”) 7. Ilu było tych, którzy jedli? („ pięć tysięcy mężczyzn”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 4, 12 – 17. 23 - 25) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O czym począł nauczać Jezus? („nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”) 2. Co robił Jezus, gdy obchodził całą Galileę? („nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości”) 3. Kogo przynoszono do Jezusa? („cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków”) 4. Co robił Jezus tym, których do Niego przynoszono? („a On ich uzdrawiał”) 5. Kto szedł za Jezusem („liczne tłumy”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 2, 1 - 12) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto, i w jakim celu, przybył do Jerozolimy, gdy Jezus narodził się w Betlejem? („Mędrcy ze Wschodu… przybyliśmy oddać Mu pokłon”) 2. Jak zareagował Herod na te wiadomości i co zrobił? („przeraził się… przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie”) 3. Jak zachowali się Mędrcy, gdy ujrzeli Dziecię? („bardzo się uradowali… upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary”) 4. Jakie dary ofiarowali Mędrcy Jezusowi? („złoto, kadzidło i mirrę”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 5, 21 - 43) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co Jair prosił Jezusa? („Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła”) 2. Co zrobił Jezus? („Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: Talitha kum, to znaczy: Dziewczynko, mówię ci, wstań!”) 3. Co następnie się stało? („Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła”) 4. Co rzekł Jezus kobiecie cierpiącej na upływ krwi? („Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości!”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 1, 43 - 51) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co powiedział Jezus do Filipa? („Pójdź za Mną!”) 2. Kogo spotkał Filip? („Natanaela”) 3. Co ujrzał Jezus? („jak Natanael zbliżał się do Niego”) 4. Kiedy Jezus ujrzał Natanaela? („widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym”) 5. Jakiej odpowiedzi udzielił Natanael Jezusowi? („Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!”) 6. Co obiecał Jezus? („zobaczysz jeszcze więcej niż to… ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 1, 35 - 42) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jan, gdy zobaczył przechodzącego obok Jezusa? („Oto Baranek Boży”) 2. O co spytał Jezus dwóch uczniów, którzy za Nim szli? („Czego szukacie?) 3. Co odpowiedzieli Jezusowi? („Rabbi – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?”) 4. Co odrzekł im Jezus? („Chodźcie, a zobaczycie”) 5. Co zadecydowali uczniowie? („poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego”) 6. Co rzekł Jezus wejrzawszy na Szymona, syna Jana? („ty będziesz nazywał się Kefas – to znaczy: Piotr”)

Strona 6 z 50
Top