Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2312)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 22, 1 - 14) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Do czego Jezus porównuje królestwo niebieskie? („do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi”) 2. Co rzekł król swoim sługom? („uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie”) 3. Kogo zauważył król i o co spytał? („człowieka, nie ubranego w strój weselny; Jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego?”) 4. Co król kazał zrobić z tym człowiekiem? („zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności!”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 20, 1 - 16) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Do czego Jezus przyrównuje królestwo niebieskie? („do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy”) 2. O czym poucza Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („tak ostatni będą pierwszymi a pierwsi ostatnimi”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 19, 23 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Komu trudno będzie wejść do królestwa niebieskiego? („bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego”) 2. O co Piotr spytał Jezusa? („oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?”) 3. Co rzekł mu Jezus? („przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 1, 39 - 56) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jaki okrzyk wydała Elżbieta słysząc pozdrowienie Maryi? („Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona”) 2. Co rzekła Maryja? („Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 12, 49 - 53) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Po co przyszedł Jezus na ziemię? („rzucić ogień na ziemię i jakże pragnę, żeby on już zapłonął”) 2. Co jeszcze mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 19, 13 - 15) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus uczniom, gdy ci zabraniali przynosić do Jezusa dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się za nie? („Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 19, 3 - 12) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co spytali Jezusa faryzeusze? („czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?”) 2. Co odrzekł im Jezus? („co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”) 3. Co Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi o cudzołóstwie? („kto oddala swoją żonę-chyba w wypadku nierządu-a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 18, 21 – 19, 1) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co Piotr spytał Jezusa? („Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy nie aż siedem razy?”) 2. Co odrzekł mu Jezus? („nie mówię ci, że aż siedem razy, ale aż siedemdziesiąt siedem razy”) 3. Do czego Jezus przyrównuje królestwo niebieskie w dzisiejszej Ewangelii? („do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 12, 24 - 26) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co stanie się z tym, kto kocha swoje życie? („traci je”) 2. Co stanie się z tym, kto nienawidzi swojego życia na tym świecie? („zachowa je na życie wieczne”) 3. Do czego w dzisiejszej Ewangelii zachęca Jezus? („a kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 25, 1 - 13) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Do czego Jezus przyrównuje królestwo niebieskie w dzisiejszej Ewangelii? („do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych”) 2. Co zrobiły nierozsądne, a co roztropne? („nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach”) 3. Do czego zachęca Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”)
Strona 6 z 116

Top