Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2213)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 12, 44 - 50) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał”) 2. Po co przyszedł Jezus? („Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności… Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale by świat zbawić”) 3. Czy Jezus mówił od siebie? („nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ten, który Mnie posłał, Ojciec, On Mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić”) 4. Czy jest przykazanie Ojca? („życiem wiecznym”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 10, 22 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekli Żydzi do Jezusa? („Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie!”) 2. Co odrzekł im Jezus? („powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec”) 3. Kim są owce Jezusa? („Moje owce słuchają mego głosu…idą one za Mną…nie zginą one na wieki”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 10, 11 - 16) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kim jest Jezus? („Ja jestem dobrym pasterzem”) 2. Co robi dobry pasterz? („daje życie swoje za owce”) 3. Czy Jezus zna swoje owce? („znam owce moje, a moje Mnie znają”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 10, 27 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto słucha głosu Jezusa? („Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im Zycie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki”) 2. Kto jest większy od wszystkich? („Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich… Ja i Ojciec jedno jesteśmy”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 6, 55. 60 - 69) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus na szemrania uczniów? („Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem”) 2. Co odpowiedział Mu Piotr? („Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 14, 6 - 14) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kim jest Jezus? („Ja jestem drogą i prawdą, i życiem”) 2. W jaki sposób można przyjść do Ojca? („nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”) 3. Czego będzie dokonywał wierzący w Jezusa? („kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni”) 4. Jaką obietnicę składa Jezus? („o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię… Ja to spełnię”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 6, 44 - 51) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Czy ktokolwiek widział Ojca? („jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca”) 2. Kto ma życie wieczne? („kto we Mnie wierzy”) 3. Co następnie rzekł Jezus do uczniów w dzisiejszej Ewangelii? („Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 6, 35 - 40) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Po co Jezus zstąpił z nieba? („nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał”) 2. Co jest wolą Boga? („to bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 19, 25 - 27) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto stał obok krzyża Jezusowego? („Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena”) 2. Co rzekł Jezus do Matki, gdy ujrzał stojącego obok Niej ucznia, którego miłował? („Niewiasto, oto syn Twój”) 3. Co następnie rzekł do ucznia? („oto Matka twoja”) 4. Co stało się następnie? („od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 6, 22 - 29) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jakich wskazówek udzielił Jezus uczniom? („troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy”) 2. Na czym polega dzieło zamierzone przez Boga? („abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał”)
Strona 6 z 111

Top