Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2213)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 24, 35 - 48) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co stało się, gdy uczniowie rozmawiali ze sobą? („On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam!”) 2. Jak zareagowali? („zdawało się, że widzą ducha”) 3. Co rzekł Jezus? („popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 24, 13 - 35) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus do uczniów w drodze do Emaus? („O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy!”) 2. Kiedy otworzyły się im oczy i poznali Go? („gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im”) 3. Co mówili nawzajem do siebie uczniowie? („czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 20, 11 - 18) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kogo ujrzała Maria Magdalena, stojąc i płacząc przed grobem? („dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa”) 2. Co rzekli do niej aniołowie? („Niewiasto czemu płaczesz?”) 3. Co odpowiedziała? („zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono”) 4. Kogo jeszcze ujrzała? („stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus”) 5. Co rzekł Jezus? („Mario!”) 5. Co odrzekła? („Rabbuni, to znaczy: Nauczycielu!”) 6. Co jeszcze rzekł jej Jezus? („nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 28, 8 - 15) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto stanął przed niewiastami, gdy oddaliły się od grobu i pobiegły oznajmić to co się stało Jego uczniom? („Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie!”) 2. Jak zareagowały niewiasty? („podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon”) 3. Co rzekł im Jezus? („Nie bójcie się!”) 4. Co arcykapłani kazali rozpowiadać? („Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 20, 1 - 9) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co zastała Maria Magdalena, gdy udała się do grobu? („zobaczyła kamień odsunięty”) 2. Co rzekła do Szymona Piotra i drugiego ucznia? („zabrano Pana od grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”) 3. Co ujrzeli Szymon Piotr i drugi uczeń, gdy przybyli do grobu? („leżące płótna…oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą”) 4. Jak zareagował drugi uczeń, który dotąd nie rozumiał Pisma mówiącego, że On ma powstać z martwych? („ujrzał i uwierzył”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 24, 1 - 12) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co zastały niewiasty, gdy poszły do grobu? („kamień od grobu zastały odsunięty…nie znalazły ciała Pana Jezusa”) 2. Kto stanął przed nimi i o co spytał? („dwóch mężczyzn w lśniących szatach… Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał”) 3. Co zrobiły niewiasty? („wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym”) 4. Co zrobił Piotr? („pobiegł do grobu…ujrzał same tylko płótna”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 18, 1 – 19, 42) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto pojmał Jezusa? („kohorta oraz trybun razem ze strażnikami żydowskimi”) 2. Dokąd najpierw zaprowadzono Jezusa? („do Annasza”) 3. O co spytała Piotra służąca odźwierna? („czy może i ty jesteś jednym spośród uczniów?”) 4. Co odpowiedział jej Piotr? („nie jestem”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 13, 1 - 15) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co zrobił Jezus wstawszy od wieczerzy? („wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany”) 2. O co spytał Jezusa Szymon Piotr? („Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?”) 3. Co odparł mu Jezus? („tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział”) 4. Co następnie rzekł Jezus do uczniów? („Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 26, 14 - 25) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co dali Judaszowi arcykapłani za wydanie Jezusa? („trzydzieści srebrników”) 2. Co stanie się z człowiekiem, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany? („biada temu człowiekowi…byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 13, 21 – 33. 36 - 38) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus doznawszy głębokiego wzruszenia? („jeden z was Mnie zdradzi”) 2. O co spytał Szymon Piotr? („kto to jest?”) 3. Co odparł Jezus? („to ten, dla którego umaczam kawałek chleba…podał Judaszowi”) 4. Co stało się, gdy Judasz spożył chleb? („wszedł w niego szatan”) 5. O co spytał Jezusa Szymon Piotr? („dokąd idziesz? Dlaczego teraz nie mogę pójść z Tobą?”) 6. Co odparł Jezus? („dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz…powiadam ci: kogut nie zapieje, aż trzy razy się Mnie wyprzesz”)
Strona 7 z 111

Top