Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (998)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 1, 67 - 79) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co prorokował Zachariasz? („Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i wyzwolił go, i moc zbawczą nam wzbudził w domu sługi swego, Dawida: jak zapowiedział to z dawien dawna przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą…”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 1, 39 - 45) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co stało się z Elżbietą, gdy usłyszała pozdrowienie Maryi? („poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę”) 2. Jaki okrzyk wydała Elżbieta? („Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 1, 46 - 56) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekła Maryja? („Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię – a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, co się Go boją”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 1, 39 - 45) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co stało się z Elżbietą, gdy usłyszała pozdrowienie Maryi? („poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę”) 2. Jaki okrzyk wydała Elżbieta? („Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 1, 26 - 38) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Anioł Maryi? („bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami… znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus”) 2. O co Maryja spytała Anioła? („jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”) 3. Co odrzekł Anioł? („Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię”) 4. Czy jest coś niemożliwego dla Boga? („dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 1, 5 - 25) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł anioł Zachariaszowi? („Twoja prośba została wysłuchana; żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan”) 2. O co spytał Zachariasz? („Po czym to poznam?”) 3. Co odpowiedział mu anioł? („A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 1, 18 - 24) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. W jaki sposób Maryja stała się brzemienną? („za sprawą Ducha Świętego”) 2. Co zamierzał zrobić Józef? („oddalić ją potajemnie”) 3. Co rzekł anioł Józefowi? („nie bój się wziąć do siebie Maryi…z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus”) 4. Jaka będzie misja Jezusa? („zbawi swój lud od jego grzechów”) 5. W jakim celu stało się to wszystko? („aby się wypełniło słowo Pańskie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 1, 1 - 17) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Czyim ojcem był Jakub? („Józefa, męża Maryi”) 2. Kto narodził się z Maryi? („Jezus, zwany Chrystusem”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 3, 10 - 18) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Do czego zachęca Jan? („kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni”) 2. Co Jan mówi o Jezusie? („idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem”)

 

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 17, 10 - 13) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co spytali Jezusa uczniowie? („czemu więc uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?”) 2. Co odparł Jezus? („Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał”) 3. Co zrozumieli uczniowie? („że mówił im o Janie Chrzcicielu”)

Strona 7 z 50
Top