Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2433)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 17, 1 - 6) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O czym w dzisiejszej Ewangelii pouczył Jezus? („jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu!”) 2. O co apostołowie prosili Pana? („przymnóż nam wiary”) 3. Co odparł im Jezus? („gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze!, a byłaby wam posłuszna”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 20, 27 - 38) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O czym pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić”) 2. Jaki jest Bóg? („Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 16, 9 - 15) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jak mamy pozyskiwać przyjaciół? („niegodziwą mamoną”) 2. Kto będzie wierny w wielkiej rzeczy? („kto w drobnej rzeczy jest wierny”) 3. Kto w wielkiej rzeczy będzie nieuczciwy? („kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy”) 4. Co Jezus mówi o służeniu? („żaden sługa nie może dwom panom służyć”) 5. Co zna Bóg? („Bóg zna wasze serca”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 16, 1 - 8) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł bogacz do rządcy? („zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą”) 2. Co zrobił rządca? („przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana (…) A ty ile jesteś winien? Ten odrzekł: Sto korcy pszenicy. Mówi mu: Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt”) 3. Co zrobił pan? („pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 15, 1 - 10) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jaką przypowieść opowiedział Jezus? („Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona?”) 2. Z czego będzie większa radość w niebie? („z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 14, 1 - 6) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co spytał Jezus uczonych w Prawie i faryzeuszów? („Czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie?”) 2. Co rzekł do nich Jezus? („ Któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz, nawet w dzień szabatu?”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 5, 1 – 12 a) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Do kogo należy królestwo niebieskie? („błogosławieni ubodzy w duchu”) 2. Kto zostanie pocieszony? („błogosławieni, którzy się smucą”) 3. Kto zostanie nasycony? („błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości”) 4. Któży będą oglądali Boga? („błogosławieni czystego serca”) 5. Do kogo należy królestwo niebieskie? („błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 14, 12 - 14) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus do wydającego wieczerzę? („nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych (…) odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 19, 1 - 10) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto chciał zobaczyć Jezusa i dlaczego nie mógł? („Zacheusz… nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu”) 2. Co zrobił Zacheusz? („wspiął się na sykomorę”) 3. Co rzekł do niego Jezus? („zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”) 4. Co jeszcze Jezus powiedział Zacheuszowi? („dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 14, 1. 7 - 11) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O czym Jezus pouczył w dzisiejszej Ewangelii? („jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca… Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu”) 2. Co stanie się z tym, kto się wywyższa? („każdy bowiem, kto się wywyższa będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”)
Strona 8 z 122

Top