Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (998)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 10, 21 - 24) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus? („wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom”) 2. Co Jezus powiedział do swoich uczniów? („szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 8, 5 - 11) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O czym powiedział Jezusowi setnik? („mój sługa leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi”) 2. Co rzekł mu Jezus? („przyjdę i uzdrowię go”) 3. Co odparł setnik? („nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 21, 25 – 28. 34 - 36) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jakie znaki towarzyszyć będą przyjściu Chrystusa? („na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu”) 2. Co następnie się stanie? („Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą”) 3. Na co potrzeba uważać? („aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych”) 4. Do czego zachęca Jezus? („czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie”)

 

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 21, 34 - 36) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Przed czym przestrzega Jezus? („uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask”) 2. Do czego zachęca Jezus? („czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 4, 18 - 22) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co Jezus rzekł do Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, gdy ujrzał jak zarzucali sieć w jezioro? („pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”) 2. Co oni zrobili? („natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim”) 3. Kogo jeszcze powołał Jezus? („Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 21, 20 - 28) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jakie będą znaki zapowiadające przyjście Chrystusa? („będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi”) 2. Co robić w obliczu tych wydarzeń? („nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 21, 12 - 19) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jaką obietnicę składa Jezus? („Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić… włos  z głowy wam nie zginie”) 2. W jaki sposób ocalimy życie? („przez swoją wytrwałość”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 21, 5 - 11) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus? („przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony”) 2. O czym pouczył Jezus? („strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: ‘Ja jestem’ oraz: ‘Nadszedł czas’. Nie chodźcie za nimi!”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 21, 1 - 4) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co zobaczył Jezus? („jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak uboga jakaś wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki”) 2. Co rzekł Jezus na to, co zobaczył? („ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 21, 1 - 4) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co zobaczył Jezus? („jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak uboga jakaś wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki”) 2. Co rzekł Jezus na to, co zobaczył? („ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie”)

Strona 8 z 50
Top