Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (1082)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 9, 30 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O czym pouczał Jezus swoich uczniów? („Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie”) 2. Co rzekł Jezus do Dwunastu? („jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 9, 14 - 29) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kogo przyprowadzono do Jezusa i co się stało? („syna, który ma ducha niemego… Na widok Jezusa duch zaraz począł szarpać chłopca”) 2. Co jest możliwe dla tego, kto wierzy? („wszystko”) 3. Co zrobił Jezus i co się stało? („rozkazał surowo duchowi nieczystemu: Duchu niemy i głuchy, rozkazuję ci, wyjdź z niego i nie wchodź więcej w niego! … wyszedł wśród gwałtownych wstrząsów”) 4. Co Jezus rzekł uczniom? („Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem”)

 

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 6, 27 - 38) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O czym naucza Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają”) 2. Jak powinniśmy czynić innym? („jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie!”) 3. Jaką miarą będzie nam odmierzone? („odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 9, 2 - 13) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co zrobił Jezus na górze wobec Piotra, Jakuba i Jana? („przemienił się. Jego odzienie stało się lśniąco białe”) 2. Kto się im ukazał? („Eliasz z Mojżeszem”) 3. Co rzekł głos, który odezwał się z obłoku? („To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!”)

 

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 16, 13 - 19) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co Jezus spytał swoich uczniów? („za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”) 2. Co odpowiedzieli uczniowie? („jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza…”) 3. O co jeszcze spytał Jezus? („a wy za kogo Mnie uważacie?”) 4. Co odpowiedział Piotr? („Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”) 5. Co odrzekł mu Jezus? („Błogosławiony jesteś…albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie…Ty jesteś Piotr, czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą”)

 

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 8, 27 - 33) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co Jezus spytał uczniów? („za kogo Mnie uważacie?”) 2. Co odrzekł Piotr? („Ty jesteś Mesjasz”) 3. O czym Jezus pouczał uczniów? („że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 8, 22 - 26) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kogo i po co przyprowadzono Jezusowi? („niewidomego i prosili, żeby się go dotknął”) 2. Co zrobił Jezus? („ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał: Czy widzisz co?... znowu położył ręce na jego oczy”) 3. Co następnie się stało? („przejrzał on zupełnie, i został uzdrowiony; wszystko widział teraz jasno i wyraźnie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 8, 11 - 13) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Czego domagali się od Jezusa faryzeusze? („znaku”) 2. Co rzekł Jezus? („Czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę powiadam wam: żaden znak nie będzie dany temu plemieniu”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 8, 14 - 21) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O czym rozprawiali uczniowie Jezusa? („o tym, że nie mają chleba”) 2. O co Jezus spytał uczniów? („Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiały macie umysł? Macie oczy, a nie widzicie; macie uszy, a nie słyszycie? Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków, kiedy połamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy?)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 6, 17. 20 - 26) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co mówił Jezus uczniom? („Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże… Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie”) 2. Komu Jezus mówi ‘biada’? („biada wam bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą… Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie”)

Strona 8 z 55
Top