Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (998)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 17, 20 - 25) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co faryzeusze spytali Jezusa? („kiedy przyjdzie królestwo Boże?”) 2. Co odrzekł im Jezus? („Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie… Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 17, 11 - 19) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co zawołali trędowaci na widok Jezusa? („Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!”) 2. Co im odrzekł Jezus? („Idźcie, pokażcie się kapłanom!”) 3. Co się następnie stało? („gdy szli, zostali oczyszczeni”) 4. Co rzekł Jezus do jednego z uzdrowionych trędowatych? („wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 17, 7 - 10) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj: 1. O czym pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 17, 1 - 6) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O czym w dzisiejszej Ewangelii pouczył Jezus? („jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu!”) 2. O co apostołowie prosili Pana? („przymnóż nam wiary”) 3. Co odparł im Jezus? („gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze!, a byłaby wam posłuszna”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 12, 38 - 44) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Przed kim przestrzega Jezus? („Strzeżcie się uczonych w Piśmie”) 2. Ile do skarbony wrzuciła uboga wdowa? („dwa pieniążki, czyli jeden grosz”) 3. Co rzekł Jezus uczniom? („Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 16, 9 - 15) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jak mamy pozyskiwać przyjaciół? („niegodziwą mamoną”) 2. Kto będzie wierny w wielkiej rzeczy? („kto w drobnej rzeczy jest wierny”) 3. Kto w wielkiej rzeczy będzie nieuczciwy? („kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy”) 4. Co Jezus mówi o służeniu? („żaden sługa nie może dwom panom służyć”) 5. Co zna Bóg? („Bóg zna wasze serca”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 2, 13 - 22) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kogo Jezus napotkał w świątyni? („siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie”) 2. Co zrobił Jezus? („sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, w stoły powywracał”) 3. Co rzekł Jezus? („weźcie to stąd, a z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 15, 1 - 10) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jaką przypowieść opowiedział Jezus? („Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona?”) 2. Z czego będzie większa radość w niebie? („z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 14, 25 - 33) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus do tłumów? („jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem”) 2. Co jeszcze rzekł Jezus? („nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 14, 15 - 24) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co miał powiedzieć sługa zaproszonym na ucztę? („Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe”) 2. Jak zareagowali zaproszeni? („Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać”) 3. Co gospodarz nakazał słudze? („Wyjdź co prędzej na ulice i zaułki miasta i wprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych!”)

Top