Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (933)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 6, 20 - 26) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co mówił Jezus uczniom? („Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże… Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie”) 2. Komu Jezus mówi ‘biada’? („biada wam bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą… Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 6, 12 - 19) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co robił Jezus? („całą noc spędził na modlitwie do Boga”) 2. Po co ludzie przyszli do Jezusa? („aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób… A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 6, 6 - 11) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto był w synagodze? („człowiek, który miał uschłą prawą rękę”) 2. Jaki zamiar mieli uczeni w Piśmie i faryzeusze? („śledzili Go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia Go”) 3. Co zrobił Jezus? („pytam was: Czy wolno w szabat dobrze czynić, czy źle, życie ocalić czy zniszczyć?... jego ręka stała się znów zdrowa”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 7, 31 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kogo przyprowadzili do Jezusa i o co prosili? („Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę”) 2. Co zrobił Jezus? („wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Effatha, to znaczy: Otwórz się!” 3. Co następnie się stało? („Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 5, 33 - 39) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Dlaczego nie przyszywa się do starego ubrania, jako łaty tego, co oderwie od nowego? („nowe podrze i łata z nowego nie nada się do starego”) 2. Dlaczego nie wlewa się młodego wina do starych bukłaków? („młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie, i bukłaki się zepsują”) 3. Gdzie należy wlewać młode wino? („do nowych bukłaków”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 5, 1 - 11) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Dlaczego tłum cisną się do Jezusa? („aby słuchać słowa Bożego”) 2. Co rzekł Jezus do Szymona? („wypłyń na głębię”) 3. Co odrzekł Szymon? („całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”) 4. Co następnie się stało? („zgarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać”) 5. Co rzekł Jezus Szymonowi? („nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 4, 38 - 44) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co działo się z teściową Szymona? („wysoka gorączka trawiła teściową”) 2. Co zrobił Jezus? („On stanąwszy nad nią rozkazał gorączce, i opuściła ją”) 3. Co działo się dalej? („wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich”) 4. Po co Jezus został posłany? („także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo na to zostałem posłany”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 4, 31 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jakie jest Słowo Jezusa? („Słowo Jego było pełne mocy”) 2. Kto znajdował się w synagodze? („człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego”) 3. Co zrobił Jezus? („rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego!”) 4. Co następnie się stało? („zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego nie wyrządzając mu żadnej szkody”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 4, 16 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Dokąd udał się Jezus i co zrobił? („W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać”) 2. Co następnie się stało? („Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione”) 3. Co rzekł Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 7, 1 – 8 a. 14 – 15. 21 - 23) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co zapytali Jezusa faryzeusze i uczeni w Piśmie? („Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?”) 2. Co odpowiedział im Jezus? („Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji”) 3. O czym pouczył Jezus w tej Ewangelii? („Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym”) 4. Co pochodzi z wnętrza serca ludzkiego i czyni człowieka nieczystym? („złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota”)

Top