Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (1082)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 6, 1 - 6) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Dokąd przyszedł Jezus? („do swego rodzinnego miasta”) 2. Gdzie nauczał Jezus? („w synagodze”) 3. Jak reagowano w rodzinnym mieście na naukę Jezusa? („powątpiewali o Nim”) 4. Co rzekł im Jezus? („tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony”)

 

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 5, 1 - 20) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto wybiegł naprzeciw Jezusa? („człowiek opętany”) 2. Co zawołał do Jezusa opętany? („Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego?”) 3. Co powiedział Jezus do opętanego? („wyjdź duchu nieczysty, z tego człowieka”) 4. Co stało się z duchami nieczystymi? („weszły w świnie…potonęły w jeziorze”) 5. O co prosił Jezusa opętany? („żeby mógł zostać przy Nim”) 6. Co odrzekł Mu Jezus? („wracaj do domu…i opowiadaj im wszystko, co Pan ci uczynił”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 4, 21 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Czy prorok jest mile widziany w swojej ojczyźnie? („żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie”) 2. Do kogo tylko został posłany Eliasz? (do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej”) 3. Kto jedynie został oczyszczony za proroka Elizeusza w Izraelu? („Syryjczyk Naaman”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 2, 22 - 40) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Dokąd i w jakim celu Rodzice przynieśli Jezusa? („do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu”) 2. Kto żył w Jerozolimie i czego oczekiwał? („Symeon…wyczekiwał pociechy Izraela”) 3. Co objawiał Duch Święty Symeonowi? („że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego”) 4. Co robił Symeon, gdy wziął małego Jezusa w objęcia? („błogosławił Boga”) 5. Kto jeszcze był w świątyni? („prorokini Anna”) 6. Co robiła prorokini Anna? („sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 4, 26 - 34) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Do czego Jezus porównuje królestwo Boże? („jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie”) 2. W jaki sposób Jezus głosił naukę? (”w wielu takich przypowieściach”) 3. Komu Jezus objaśniał wszystko osobno? („swoim uczniom”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 4, 21 - 25) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Czy jest cokolwiek ukrytego? („nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw”) 2. Do uwagi na co zachęca Jezus? („uważajcie na to, czego słuchacie”) 3. Jaką miarą zostanie nam odmierzone? („taką samą miarą, jaką wy mierzycie odmierzą wam i jeszcze wam dołożą”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 4, 1 - 20) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co sieje siewca? („słowo”) 2. Kto posiany jest na miejscach skalistych? („ci, którzy, gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością, lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali”) 3. Co z tymi, którzy są zasiani między ciernie? („to są ci, którzy słuchają wprawdzie słowa, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne”) 4. Kto został posiany na ziemię żyzną? („ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 3, 31 - 35) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co powiedziano Jezusowi? („Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają o Ciebie”) 2. Co odpowiedział Jezus? („Któż jest moją matką i którzy są braćmi? I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 3, 22 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co mówili uczeni w Piśmie? („Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy”) 2. Co mówił im Jezus? („Jak może szatan wyrzucać szatana?”) 3. O czym pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 1, 1 – 4; 4, 14 - 21) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Dokąd powrócił Jezus? („do Galilei”) 2. Dokąd również przyszedł? („do Nazaretu, gdzie się wychował”) 3. Dokąd i w jakim celu udał się Jezus? („do synagogi i powstał, aby czytać”) 4. Jaką księgę Mu podano? („proroka Izajasza”) 5. Co było napisane w księdze? („Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę…abym obwoływał rok łaski od Pana”) 6. Co rzekł Jezus do zebranych w synagodze? („dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”)

Top