Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2312)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 18 - 24) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co spytał Jezus uczniów? („za kogo uważają Mnie tłumy?”) 2. Co odpowiedzieli uczniowie? („za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”) 3. O co jeszcze spytał uczniów Jezus? („a wy za kogo Mnie uważacie?”) 4. Co odrzekł Piotr? („za Mesjasza Bożego”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 6, 24 - 34) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co nie powinniśmy się zbytnio troszczyć? („o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać”) 2. Dlaczego mamy się o to zbytnio nie troszczyć? („Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie”) 3. O co mamy się starać? („starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”) 4. Czy powinniśmy troszczyć się zbytnio o jutro? („nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 6, 19 - 23) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Czego nie powinniśmy robić? („nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną”) 2. Co powinniśmy robić? („gromadźcie sobie skarby, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną”) 3. O czym poucza Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 11 b - 17) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus uczniom, gdy chcieli odprawić głodny tłum? („wy dajcie im jeść!”) 2. Co odrzekli uczniowie? („mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby”) 3. Ile było osób? („około pięciu tysięcy mężczyzn”) 4. Co zrobił Jezus? („wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi. Jedli i nasycili się wszyscy, i zebrano jeszcze dwanaście koszów ułomków, które im zostały”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 6, 1 – 6. 16 - 18) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Przed czym mamy się strzec i dlaczego? („żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie”) 2. Jak dawać jałmużnę? („niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu”) 3. Jak się modlić? („wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego”) 4. Jak mamy pościć? („namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 5, 43 - 48) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jak powinniśmy czynić wobec nieprzyjaciół? („miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują”) 2. Jacy powinniśmy być? („bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 5, 38 - 42) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jak mamy czynić? („jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi!”) 2. Jak jeszcze powinniśmy czynić? („daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 16, 12 - 15) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Dlaczego Jezus nie mówi uczniom wszystkiego od razu? („teraz jeszcze znieść nie możecie”) 2. Kto doprowadzi uczniów do całej prawdy, gdy przyjdzie? („Duch Prawdy”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 10, 7 - 13) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj: 1. Jakie skazania dał Jezus Dwunastu? („uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 5, 27 - 32) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto dopuścił się cudzołóstwa? („każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę”) 2. Jak powinniśmy czynić? („jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie”) 3. Co jest dla nas lepsze? („lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe ciało miało być wrzucone do piekła”)
Strona 9 z 116

Top