Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2433)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 57 - 62) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co ktoś powiedział do Jezusa? („pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz!”) 2. Co odrzekł Jezus? („lisy mają nory i ptaki powietrzne-gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć”) 3. Co rzekł Jezusowi jeszcze inny? („chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu!”) 4. Co odrzekł mu Jezus? („ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 51 - 56) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kogo wysłał Jezus przed sobą? („posłańców”) 2. Co zrobili posłańcy? („przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt”) 3. Co dalej się stało? („nie przyjęto Go”) 4. O co spytali Jezusa Jakub i Jan? („Panie, czy chcesz, a powiemy żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?”) 5. Co zrobił Jezus? („zabronił im”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 46 - 50) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jakie myśli nurtowały serca uczniów Jezusa? („Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy.”) 2. Jak Jezus zareagował na postawę uczniów, spragnionych uznania za „wielkich”? („Wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: «Kto by to dziecko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto by Mnie przyjął, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.”) 3. Kto jest – według Jezusa – „wielki”? („Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki.”) 4.Jak postępować wobec tych, którzy – według naszego odczucia – „nie są z nami”? („Jezus mu odpowiedział: «Przestańcie zabraniać; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami.”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 16, 19 - 31) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto leżał u bram pałacu bogatego człowieka? („żebrak”) 2. Co stało się z żebrakiem, gdy umarł? („aniołowie zanieśli go na łono Abrahama”) 3. Co stało się z bogaczem, gdy umarł? („w Otchłani, pogrążony w mękach”) 4. Co rzekł Abraham bogaczowi? („za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę”) 5. Przed czym chciał przestrzec bogacz swoich braci? („żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki”) 6. Co odparł na to Abraham? („mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają!”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 43 b - 45) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co Jezus rzekł do uczniów? („weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi”) 2. Jak zareagowali uczniowie? („lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o nie”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 18 - 22) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co Jezus spytał uczniów? („za kogo uważają Mnie tłumy?”) 2. Co odrzekli uczniowie? („za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”) 3. O co jeszcze ich spytał? („a wy za kogo Mnie uważacie?”) 4. Co odrzekł Piotr? („za Mesjasza Bożego”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 7 - 9) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Czym zaniepokoił się Herod? („niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych; inni, że Eliasz się zjawił; jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”) 2. Co mówił Herod? („Jana ja ściąć kazałem. Któż więc jest Ten, o którym takie rzeczy słyszę?”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 9, 9 - 13) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus do Mateusza, siedzącego w komorze celnej? („Pójdź za Mną!”) 2. Co zrobił Mateusz? („on wstał i poszedł za Nim”) 3. Na co oburzali się faryzeusze? („dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?”) 4. Co rzekł Jezus faryzeuszom? („nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 8, 19 - 21) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa i co się stało? („Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu”) 2. Co oznajmiono Jezusowi? („Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą”) 3. Co odrzekł Jezus? („Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 8, 16 - 18) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co w dzisiejszej Ewangelii mówi nam Jezus? („nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło”) 2. O czym jeszcze poucza Jezus? („kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma”)
Strona 10 z 122

Top