Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2312)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 16, 29 - 33) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co Jezus rzekł uczniom? („oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie – każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną”) 2. O czym zapewnia Jezus? („na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 24, 46 - 53) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jak jest napisane? („Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom”) 2. Kto jest tego świadkiem? („Wy jesteście świadkami tego”) 3. Co zrobił Jezus i co następnie się stało? („…błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 16, 23 b - 28) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O czym zapewnia Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („o cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje”) 2. Dlaczego mamy prosić w imię Jezusa? („proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna”) 3. Dlaczego Ojciec nas miłuje? („albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 16, 20 – 23 a) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj: 1. O czym zapewnia Jezus? („wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 16, 16 - 20) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus do uczniów w dzisiejszej Ewangelii? („jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”) 2. W co zamieni się smutek uczniów? („smutek wasz zamieni się w radość”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 16, 12 - 15) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Dlaczego Jezus nie mówi uczniom wszystkiego od razu? („teraz jeszcze znieść nie możecie”) 2. Kto doprowadzi uczniów do całej prawdy, gdy przyjdzie? („Duch Prawdy”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 16, 5 - 11) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O czym poucza Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 15, 26 – 16, 4 a) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj: 1. Kto będzie świadczył o Jezusie? („gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 14, 23 - 29) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co zrobi ten, kto miłuje Jezusa? („będzie zachowywał moją naukę”) 2. Co robi ten, kto nie miłuje Jezusa? („nie zachowuje słów moich”) 3. Co zrobi Duch Święty? („a Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”) 4. Czy mamy się lękać? („niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka!”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 15, 18 - 21) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj: 1. Dlaczego doznajemy prześladowań? („jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować”)
Strona 10 z 116

Top