Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (1082)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 1, 29 - 39) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Dokąd udał się Jezus wraz z uczniami? („do domu Szymona i Andrzeja”) 2. Co działo się z teściową Szymona? („leżała w gorączce”) 3. Co zrobił dla niej Jezus? („podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za rękę, tak iż gorączka ją opuściła”) 4. Co Jezus uczynił potrzebującym, których przynoszono do Niego? („uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił”) 5. Dokąd i w jakim celu Jezus udał się nad ranem? („na miejsce pustynne, i tam się modlił”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 1, 21 - 28) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co robił Jezus w synagodze? („nauczał”) 2. Dlaczego zdumiewano się Jego nauką? („uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę”) 3. Kto w tym czasie był w synagodze i co zaczął wołać? („człowiek opętany przez ducha nieczystego… Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku?”) 4. Co rozkazał Jezus duchowi nieczystemu? („milcz i wyjdź z niego!) 5. Jak reagowali ludzie, którzy to widzieli? („się zdumieli”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 1, 14 - 20) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co mówił Jezus? („czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”) 2. Co rzekł Jezus, gdy przechodził obok Jeziora Galilejskiego, do Szymona i Andrzeja, którzy zarzucali sieć w jezioro? („pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”) 3. Jak odpowiedzieli Jezusowi Szymon i Andrzej? („natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim”) 4. Kogo jeszcze powołał Jezus? („Jakuba… Jana”) 5. Jak oni odpowiedzieli na powołanie? („zostawili ojca swego... i poszli za Nim”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 3, 15 – 16. 21 - 22) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jan do ludu, który snuł domysły czy nie jest on Mesjaszem? („Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem”) 2. Co zrobił Jezus, gdy cały lud przystępował do chrztu? („także przyjął chrzest”) 3. Co działo się w czasie chrztu Jezusa? („otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego”) 4. Jaki głos odezwał się z nieba? („Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 3, 22 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jan w dzisiejszej Ewangelii? („człowiek nie może otrzymać niczego, co by mu nie było dane z nieba”) 2. O czym jeszcze jest mowa w dzisiejszej Ewangelii? („potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 5, 12 - 16) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co zrobił człowiek pokryty trądem, gdy ujrzał Jezusa i o co Go poprosił? („upadł na twarz i prosił Go: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”) 2. Co zrobił i co odpowiedział Jezus? („wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony”) 3. Co następnie się stało? („i natychmiast trąd z niego ustąpił”) 4. Co robił Jezus? („usuwał się na miejsca pustynne i modlił się”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 4, 14 – 22 a) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. W jakiej mocy powrócił Jezus do Galilei? („w mocy Ducha”) 2. Gdzie nauczał Jezus? („w ich synagogach”) 3. Dokąd również przyszedł Jezus? („do Nazaretu, gdzie się wychował”) 4. Jaką księgę podano Jezusowi do czytania? („księgę proroka Izajasza”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 6, 45 - 52) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Do czego przynaglił Jezus uczniów? („żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg”) 2. Po co Jezus odszedł na górę? („aby się modlić”) 3. Gdzie wieczorem znajdowała się łódź? („na środku jeziora”) 4. Jak Jezus przyszedł do łodzi? („krocząc po jeziorze”) 5. Jak zareagowali uczniowie, gdy ujrzeli Jezusa kroczącego po jeziorze? („myśleli, że to zjawa, i zaczęli krzyczeć”) 6. Co rzekł im Jezus? („Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się”)

 

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 6, 34 - 44) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Dlaczego Jezus zlitował się nad tłumem? („byli bowiem jak owce nie mające pasterza”) 2. Co Jezus powiedział uczniom chcącym odprawić tłum? („dajcie im jeść”) 3. Ile chlebów mieli uczniowie? („pięć i dwie ryby”) 4. Co polecił wszystkim Jezus i co zrobił? („usiąść gromadami…wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby…odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by kładli przed nimi”) 6. Czy wystarczyło dla wszystkich? („jedli wszyscy do sytości”) 7. Ilu było tych, którzy jedli? („ pięć tysięcy mężczyzn”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 4, 12 – 17. 23 - 25) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O czym począł nauczać Jezus? („nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”) 2. Co robił Jezus, gdy obchodził całą Galileę? („nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości”) 3. Kogo przynoszono do Jezusa? („cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków”) 4. Co robił Jezus tym, których do Niego przynoszono? („a On ich uzdrawiał”) 5. Kto szedł za Jezusem („liczne tłumy”)

Strona 10 z 55
Top