Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2380)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 2, 1 - 12) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Z kim przyszli do Jezusa? („z paralitykiem”) 2. Ilu go niosło? („czterech”) 3. Co zrobili czterej dla paralityka? („odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał”) 4. Co rzekł Jezus, gdy ujrzał ich wiarę? („odpuszczają ci się twoje grzechy”) 5. Jaką władzę ma ziemi Syn Człowieczy? („odpuszczania grzechów”) 6. Co rzekł Jezus do paralityka? („wstań, weź swoje łoże i idź do domu”) 7. Jak zareagowali ci, którzy widzieli całą sytuację? („zdumieli się… wielbili Boga”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 1, 40 - 45) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („trędowaty”) 2. Co powiedział trędowaty Jezusowi? („jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”) 3. Co zrobił Jezus dla niego? („wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: chcę, bądź oczyszczony”) 4. Co przykazał Jezus uzdrowionemu z trądu? („nikomu nic nie mów… pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę”) 5. Co zrobił uzdrowiony? („zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło”) 6. Gdzie przebywał Jezus i dlaczego? („w miejscach pustynnych… nie mógł już jawnie wejść do miasta”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 1, 29 - 39) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Dokąd udał się Jezus wraz z uczniami? („do domu Szymona i Andrzeja”) 2. Co działo się z teściową Szymona? („leżała w gorączce”) 3. Co zrobił dla niej Jezus? („podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za rękę, tak iż gorączka ją opuściła”) 4. Co Jezus uczynił potrzebującym, których przynoszono do Niego? („uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił”) 5. Dokąd i w jakim celu Jezus udał się nad ranem? („na miejsce pustynne, i tam się modlił”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 1, 21 - 28) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co robił Jezus w synagodze? („nauczał”) 2. Dlaczego zdumiewano się Jego nauką? („uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę”) 3. Kto w tym czasie był w synagodze i co zaczął wołać? („człowiek opętany przez ducha nieczystego… Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku?”) 4. Co rozkazał Jezus duchowi nieczystemu? („milcz i wyjdź z niego!) 5. Jak reagowali ludzie, którzy to widzieli? („się zdumieli”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 1, 14 - 20) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co mówił Jezus? („czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”) 2. Co rzekł Jezus, gdy przechodził obok Jeziora Galilejskiego, do Szymona i Andrzeja, którzy zarzucali sieć w jezioro? („pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”) 3. Jak odpowiedzieli Jezusowi Szymon i Andrzej? („natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim”) 4. Kogo jeszcze powołał Jezus? („Jakuba… Jana”) 5. Jak oni odpowiedzieli na powołanie? („zostawili ojca swego... i poszli za Nim”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 3, 13 - 17) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Po co Jezus przyszedł do Jana? („żeby przyjąć chrzest od niego”) 2. Co rzekł Jezusowi Jan? („To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?”) 3. Co odparł mu Jezus? („Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”) 4. Co się stało, gdy Jezus został ochrzczony? („A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego”) 5. Co mówił głos z nieba? („Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 4, 12 – 17. 23 - 25) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O czym począł nauczać Jezus? („nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”) 2. Co robił Jezus, gdy obchodził całą Galileę? („nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości”) 3. Kogo przynoszono do Jezusa? („cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków”) 4. Co robił Jezus tym, których do Niego przynoszono? („a On ich uzdrawiał”) 5. Kto szedł za Jezusem („liczne tłumy”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 2, 1 - 12) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto, i w jakim celu, przybył do Jerozolimy, gdy Jezus narodził się w Betlejem? („Mędrcy ze Wschodu… przybyliśmy oddać Mu pokłon”) 2. Jak zareagował Herod na te wiadomości i co zrobił? („przeraził się… przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie”) 3. Jak zachowali się Mędrcy, gdy ujrzeli Dziecię? („bardzo się uradowali… upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary”) 4. Jakie dary ofiarowali Mędrcy Jezusowi? („złoto, kadzidło i mirrę”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 1, 43 - 51) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co powiedział Jezus do Filipa? („Pójdź za Mną!”) 2. Kogo spotkał Filip? („Natanaela”) 3. Co ujrzał Jezus? („jak Natanael zbliżał się do Niego”) 4. Kiedy Jezus ujrzał Natanaela? („widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym”) 5. Jakiej odpowiedzi udzielił Natanael Jezusowi? („Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!”) 6. Co obiecał Jezus? („zobaczysz jeszcze więcej niż to… ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 1, 35 - 42) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jan, gdy zobaczył przechodzącego obok Jezusa? („Oto Baranek Boży”) 2. O co spytał Jezus dwóch uczniów, którzy za Nim szli? („Czego szukacie?) 3. Co odpowiedzieli Jezusowi? („Rabbi – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?”) 4. Co odrzekł im Jezus? („Chodźcie, a zobaczycie”) 5. Co zadecydowali uczniowie? („poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego”) 6. Co rzekł Jezus wejrzawszy na Szymona, syna Jana? („ty będziesz nazywał się Kefas – to znaczy: Piotr”)
Strona 2 z 119

Top