Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2382)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 12, 46 - 50) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto chciał mówić z Jezusem? („Jego Matka i bracia”) 2. Co odparł Jezus? („któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?... Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 12, 38 - 42) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekli Jezusowi niektórzy uczeni w Piśmie i faryzeusze? („chcielibyśmy jakiś znak widzieć od Ciebie”) 2. Co odrzekł im Jezus? („plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 10, 38 - 42) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyjął Jezusa do swego domu? („pewna niewiasta, imieniem Marta”) 2. Kto jeszcze był w domu Marty? („miała ona siostrę imieniem Maria”) 3. Co robiła Maria, a co Marta? („siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie… Marta uwijała się koło rozmaitych posług”) 4. Co rzekł Jezus do Marty? („troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 12, 14 - 21) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O czym naradzali się faryzeusze? („odbyli naradę przeciw Niemu, w jaki sposób Go zgładzić”) 2. Co zrobił Jezus, gdy się o tym dowiedział? („oddalił się stamtąd”) 3. Ilu poszło za Jezusem i co im Jezus czynił? („wielu poszło za Nim i uzdrowił ich wszystkich”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 12, 1 - 8) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Którędy i kiedy przechodził Jezus? („w szabat wśród zbóż”) 2. Co robili uczniowie? („odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść”) 3. Jak zareagowali faryzeusze? („oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat”) 4. Co odrzekł im Jezus? („gdybyście zrozumieli, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 11, 28 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kogo zaprasza Jezus? („przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”) 2. Jaki jest Jezus? („jestem cichy i pokorny sercem”) 3. Jakie jest jarzmo i brzemię, o którym mówi Jezus? („jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 11, 25 - 27) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Za co Jezus wysławiał Ojca w dzisiejszej Ewangelii? („że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom”) 2. Kto zna Syna i Ojca? („nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 11, 20 - 24) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj: 1. Dlaczego Jezus czynił wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów? („że się nie nawróciły”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 19, 27 - 29) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co spytał Jezusa Piotr? („oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?”) 2. Co odrzekł mu Jezus? („przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela”) 3. O czym jeszcze pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 10, 25 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co spytał Jezusa uczony w Prawie? („co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”) 2. Co odrzekł mu Jezus? („Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego…To czyń, a będziesz żył”)
Strona 11 z 120

Top