Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2312)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 2, 22 - 35) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. W jakim celu Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy? („aby Je przedstawić Panu”)

2. Kto był w Jerozolimie i na co czekał? („Symeon…człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela”)

3. Co objawił Duch Święty Symeonowi? („nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza”)

4. Co zrobił Symeon, gdy ujrzał Dziecię Jezus? („błogosławił Boga i mówił: teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 2, 13 - 18) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł anioł Pański Józefowi? („Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”)

2. Co zrobił Józef? („On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 20, 2 - 8) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekła Maria Magdalena do Szymona Piotra i drugiego ucznia? („Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”)

2. Co ujrzał w grobie Szymon Piotr? („leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą”)

3. Co zrobił drugi uczeń? („wszedł do wnętrza… ujrzał i uwierzył”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 10, 17 - 22) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym poucza Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was”)

2. Kto będzie zbawiony? („kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 2, 1 - 14) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Jak było z narodzeniem Jezusa? („Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie”)

2. Co rzekł anioł pasterzom? („Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 1, 67 - 79) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj:

1. Co prorokował Zachariasz? („Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i wyzwolił go, i moc zbawczą nam wzbudził w domu sługi swego, Dawida: jak zapowiedział to z dawien dawna przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą…”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 1, 57 - 66) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co odpowiedziała Elżbieta, gdy krewni chcieli dać jej synowi imię ojca jego, Zachariasza? („ma otrzymać imię Jan”)

2. Co zrobił Zachariasz? („zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię”)

3. Co stało się potem z Zachariaszem? („natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 1, 46 - 56) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj:

1. Co rzekła Maryja? („Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię – a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, co się Go boją”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 1, 39 - 45) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co stało się z Elżbietą, gdy usłyszała pozdrowienie Maryi? („poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę”)

2. Jaki okrzyk wydała Elżbieta? („Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 1, 26 - 38) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Anioł Maryi? („bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami… znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus”)

2. O co Maryja spytała Anioła? („jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”)

3. Co odrzekł Anioł? („Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię”)

4. Czy jest coś niemożliwego dla Boga? („dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”)

Top