Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2320)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 1, 1 - 17) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Czyim ojcem był Jakub? („Józefa, męża Maryi”)

2. Kto narodził się z Maryi? („Jezus, zwany Chrystusem”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 5, 33 - 36) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Czemu świadectwo dał Jan? („dał świadectwo prawdzie”)

2. Jakie świadectwo ma Jezus i o czym świadczą Jego dzieła? („…większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wykonania; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 7, 24 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co powiedział Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana. Lecz najmniejszy w królestwie Bożym większy jest niż on”)

2. Co robił lud? („przyznawali słuszność Bogu, przyjmując chrzest Janowy”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 7, 18 b - 23) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Z jakim zapytaniem posłał Jan uczniów do Pana? („Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”)

2. Co odpowiedział im Jezus? („Idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię”)

3. Kto jest błogosławiony? („kto we Mnie nie zwątpi”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 21, 28 - 32) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł człowiek do pierwszego syna? („idź dzisiaj i pracuj w winnicy!”)

2. Co zrobił syn? („odpowiedział: ‘Idę panie!”, lecz nie poszedł”)

3. Jak drugi syn zareagował na to samo? („odparł: ‘Nie chcę’. Później jednak opamiętał się i poszedł”)

4.O czym pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 21, 23 - 27) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co spytali Jezusa arcykapłani i starsi ludu? („Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał władzę?”)

2. Co odparł Jezus? („Ja też zadam wam jedno pytanie…Skąd pochodził chrzest Janowy: z nieba czy od ludzi?”)

3. Co odrzekli Jezusowi? („Nie wiemy”)

4. Jaką odpowiedź otrzymali od Jezusa? („i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 11, 2 - 11) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Z jakim zapytaniem posłał Jan uczniów do Jezusa? („czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”)

2. Co odpowiedział Jezus? („idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię”)

3. Kogo Jezus nazywa błogosławionym? („kto we Mnie nie zwątpi”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 17, 10 - 13) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co spytali Jezusa uczniowie? („czemu więc uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?”)

2. Co odparł Jezus? („Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał”)

3. Co zrozumieli uczniowie? („że mówił im o Janie Chrzcicielu”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 11, 16 - 19) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Z kim Jezus porównuje to pokolenie? („podobne jest do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom”)

2. Co mówili o Janie? („zły duch go opętał”)

3. Co mówili o Synu Człowieczym? („żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”)

4. Przez co usprawiedliwiona jest mądrość? („przez swe czyny”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 1, 26 - 38) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Anioł Maryi? („bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami… znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus”)

2. O co Maryja spytała Anioła? („jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”)

3. Co odrzekł Anioł? („Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię”)

4. Czy jest coś niemożliwego dla Boga? („dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”)

Top