Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2257)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 9, 41 - 50) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O czym poucza Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody”) 2. O czym jeszcze poucza Jezus? („Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 9, 38 - 40) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jan do Jezusa? („Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami”) 2. Co na te słowa odparł Janowi Jezus? („Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 16, 13 - 19) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Komu ukazał się Jezus? („samym Jedenastu”) 2. Co wyrzucał Jezus Jedenastu? („brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego”) 3. Co rzekł Jezus Jedenastu? („Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”) 4. Jakie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzą? („w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie”) 5. Co stało się po rozmowie Jezusa i Jedenastu? („Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 9, 14 - 29) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kogo przyprowadzono do Jezusa i co się stało? („syna, który ma ducha niemego… Na widok Jezusa duch zaraz począł szarpać chłopca”) 2. Co jest możliwe dla tego, kto wierzy? („wszystko”) 3. Co zrobił Jezus i co się stało? („rozkazał surowo duchowi nieczystemu: Duchu niemy i głuchy, rozkazuję ci, wyjdź z niego i nie wchodź więcej w niego! … wyszedł wśród gwałtownych wstrząsów”) 4. Co Jezus rzekł uczniom? („Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 6, 27 - 38) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O czym naucza Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają”) 2. Jak powinniśmy czynić innym? („jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie!”) 3. Jaką miarą będzie nam odmierzone? („odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 9, 2 - 13) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co zrobił Jezus na górze wobec Piotra, Jakuba i Jana? („przemienił się. Jego odzienie stało się lśniąco białe”) 2. Kto się im ukazał? („Eliasz z Mojżeszem”) 3. Co rzekł głos, który odezwał się z obłoku? („To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 8, 34 – 9, 1) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus do tłumu? („Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 8, 27 - 33) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co Jezus spytał uczniów? („za kogo Mnie uważacie?”) 2. Co odrzekł Piotr? („Ty jesteś Mesjasz”) 3. O czym Jezus pouczał uczniów? („że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 8, 22 - 26) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kogo i po co przyprowadzono Jezusowi? („niewidomego i prosili, żeby się go dotknął”) 2. Co zrobił Jezus? („ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał: Czy widzisz co?... znowu położył ręce na jego oczy”) 3. Co następnie się stało? („przejrzał on zupełnie, i został uzdrowiony; wszystko widział teraz jasno i wyraźnie”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 8, 14 - 21) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O czym rozprawiali uczniowie Jezusa? („o tym, że nie mają chleba”) 2. O co Jezus spytał uczniów? („Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiały macie umysł? Macie oczy, a nie widzicie; macie uszy, a nie słyszycie? Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków, kiedy połamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy?)
Strona 12 z 113

Top