Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2382)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 16, 13 - 19) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co Jezus pytał uczniów? („za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”) 2. Co usłyszał w odpowiedzi? („jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”) 3. O co następnie spytał Jezus? („a wy za kogo Mnie uważacie?”) 4. Co odrzekł Szymon Piotr? („Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”) 5. Co odparł mu Jezus? („Ty jesteś Piotr, czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 8, 23 - 27) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co stało się na jeziorze? („nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź”) 2. Co w tym czasie robił Jezus? („On zaś spał”) 3. Co zrobili uczniowie? („obudzili Go, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy!”) 4. Co odrzekł im Jezus, i co stało się następnie? („czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary? Potem wstał, rozkazał wichrom i jezioru, i nastała głęboka cisza”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 8, 18 - 22) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezusowi pewien uczony w Piśmie? („Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”) 2. Co odpowiedział mu Jezus? („lisy mają nory i ptaki powietrzne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 51 - 62) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus do jednego z naśladowców? („pójdź za Mną!”) 2. Co odparł Jezusowi? („pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca!”) 3. Co odparł mu Jezus? („zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże!”) 4. Kto nie nadaje się do królestwa Bożego? („ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 2, 41 - 51) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Dokąd i po co chodzili co roku Rodzice Jezusa? („do Jerozolimy na Święto Paschy”) 2. Czego nie zauważyli Rodzice Jezusa wracając? („został Jezus w Jerozolimie”) 3. Gdzie i w jakiej sytuacji odnaleźli Jezusa Rodzice? („w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania”) 4. Co rzekł Rodzicom Jezus? („Czeluście Mnie szukali? Czy nie wiecie, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 15, 3 - 7) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jak zachowuje się ten, który znajdzie zagubioną owcę? („gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu”) 2. Z czego będzie większa radość w niebie? („w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 1, 57 – 66. 80) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jakie imię chciano dać dziecku Elżbiety? („imię ojca jego, Zachariasza” 2. Co odparła na to Elżbieta? („nie, lecz ma otrzymać imię Jan”) 3. Czy Zachariasz potwierdził słowa Elżbiety? („on zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię”) 4. Co stało się z Zachariaszem? („natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 7, 15 - 20) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Przed czym mamy się strzec? („strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami”) 2. Po czym ich poznamy? („po owocach”) 3. Jakie owoce wydaje drzewo dobre, a jakie złe? („każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce”) 4. Co stanie się z drzewem, które nie wydaje dobrego owocu? („będzie wycięte i w ogień wrzucone”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 7, 6. 12 - 14) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O czym poucza Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami”) 2. Jak mamy czynić innym? („wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!”) 3. Którędy mamy wchodzić i dlaczego? („wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 7, 1 - 5) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj: 1. O czym poucza Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą”)
Strona 12 z 120

Top