Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2382)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 4, 35 - 41) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co działo się z łodzią, którą przeprawiał się Jezus na drugą stronę jeziora? („fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała”)

2. Co w tym czasie robił Jezus? („spał w tyle łodzi”)

3. Co zrobił Jezus, gdy uczniowie Go obudzili? („rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: milcz, ucisz się”)

4. Co rzekł następnie Jezus do uczniów? („Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 4, 26 - 34) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Do czego Jezus porównuje królestwo Boże? („jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie”)

2. W jaki sposób Jezus głosił naukę? (”w wielu takich przypowieściach”)

3. Komu Jezus objaśniał wszystko osobno? („swoim uczniom”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 10, 1 - 9) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. W jakim celu Pan wyznaczył 72? („wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał”)

2. Co im rzekł? („żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało… Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki”)

3. Jakie zalecenia dał im Jezus? („nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów… gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówicie: pokój temu domowi… uzdrawiajcie chorych, którzy tam są”)

4. Na co zasługuje robotnik? („na swoją zapłatę”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 16, 15 - 18) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Jezus do swoich uczniów? („idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”)

2. Kto będzie zbawiony? („kto uwierzy i przyjmie chrzest”)

3. Kto będzie potępiony? („kto nie uwierzy”)

4. Jakie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzą? („w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 3, 31 - 35) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co powiedziano Jezusowi? („Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają o Ciebie”)

2. Co odpowiedział Jezus? („Któż jest moją matką i którzy są braćmi? I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 3, 22 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co mówili uczeni w Piśmie? („Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy”)

2. Co mówił im Jezus? („Jak może szatan wyrzucać szatana?”)

3. O czym pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 4, 12 - 23) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym nauczał Jezus? („Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”)

2. Co rzekł Jezus do Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja? („Pójdźcie za Mną”)

3. Co oni zrobili? („natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim”)

4. Kogo jeszcze powołał Jezus? („Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana”)

5. Co robił Jezus? („obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 3, 20 - 21) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Dokąd przyszedł Jezus? („do domu”)

2. Co zrobili Jego bliscy, gdy posłyszeli, że Jezus przyszedł do domu, i dlaczego chcieli Go powstrzymać? („wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: odszedł od zmysłów”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 3, 13 - 19) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kogo przywołał do siebie Jezus? („tych, których sam chciał”)

2. W jakim celu Jezus ustanowił Dwunastu? („aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki, i by mieli władzę wypędzać złe duchy”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 3, 7 - 12) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Dlaczego Jezus polecił uczniom, aby łódka była dla Niego stale w pogotowiu? („ze względu na tłum, aby się na Niego nie tłoczyli”)

2. Dlaczego ludzie cisnęli się do Niego i chcieli Go dotknąć? („wielu bowiem uzdrowił”)

Top