Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2320)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 17, 1 - 6) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym w dzisiejszej Ewangelii pouczył Jezus? („jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu!”)

2. O co apostołowie prosili Pana? („przymnóż nam wiary”)

3. Co odparł im Jezus? („gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze!, a byłaby wam posłuszna”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 20, 27 - 38) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić”)

2. Jaki jest Bóg? („Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 16, 9 - 15) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Jak mamy pozyskiwać przyjaciół? („niegodziwą mamoną”)

2. Kto będzie wierny w wielkiej rzeczy? („kto w drobnej rzeczy jest wierny”)

3. Kto w wielkiej rzeczy będzie nieuczciwy? („kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy”)

4. Co Jezus mówi o służeniu? („żaden sługa nie może dwom panom służyć”)

5. Co zna Bóg? („Bóg zna wasze serca”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 16, 1 - 8) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł bogacz do rządcy? („zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą”)

2. Co zrobił rządca? („przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana (…) A ty ile jesteś winien? Ten odrzekł: Sto korcy pszenicy. Mówi mu: Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt”)

3. Co zrobił pan? („pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 15, 1 - 10) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Jaką przypowieść opowiedział Jezus? („Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona?”)

2. Z czego będzie większa radość w niebie? („z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 11, 32 - 45) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekła Maria do Jezusa? („gdybyś tu był, mój brat by nie umarł”)

2. Co zrobił Jezus? („okazując głębokie wzruszenie przyszedł do grobu…rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał (…) zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!”)

3. Co się następnie stało? („wyszedł zmarły”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 5, 1 – 12a) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Do kogo należy królestwo niebieskie? („błogosławieni ubodzy w duchu”)

2. Kto zostanie pocieszony? („błogosławieni, którzy się smucą”)

3. Kto zostanie nasycony? („błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości”)

4. Któży będą oglądali Boga? („błogosławieni czystego serca”)

5. Do kogo należy królestwo niebieskie? („błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 14, 12 - 14) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj:

1. Co rzekł Jezus do wydającego wieczerzę? („nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych (…) odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 19, 1 - 10) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kto chciał zobaczyć Jezusa i dlaczego nie mógł? („Zacheusz… nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu”)

2. Co zrobił Zacheusz? („wspiął się na sykomorę”)

3. Co rzekł do niego Jezus? („zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”)

4. Co jeszcze Jezus powiedział Zacheuszowi? („dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 14, 1. 7 - 11) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym Jezus pouczył w dzisiejszej Ewangelii? („jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca… Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu”)

2. Co stanie się z tym, kto się wywyższa? („każdy bowiem, kto się wywyższa będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”)

Top