Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2320)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 10, 1 - 9) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Pan do siedemdziesięciu dwóch? („żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”)

2. Jakie zalecenia daje Jezus? („gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi!”)

3. Na co zasługuje robotnik? („na swoją zapłatę”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 12, 13 - 21) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj:

1. Co rzekł Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 18, 1 - 8) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym Jezus powiedział przypowieść? („że zawsze powinni się modlić i nie ustawać”)

2. O czym pouczył Jezus? („a Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę”)

3. O co spytał Jezus? („czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 12, 8 - 12) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co powiedział Jezus? („Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych”)

2. Co jeszcze rzekł Jezus? („Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 12, 1 - 7) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co Jezus rzekł uczniom? („nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome”)

2. Co jeszcze Jezus rzekł uczniom? („nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą (…) Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 11, 47 - 54) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj:

1. Dlaczego Jezus mówi „biada” uczonym w Prawie? („bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 11, 42 - 46) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Dlaczego Jezus mówi „biada” faryzeuszom? („bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą”)

2. Dlaczego Jezus mówi „biada” uczonym w Prawie? („wkładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 11, 37 - 41) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kto zaprosił Jezusa na obiad? („pewien faryzeusz”)

2. Dlaczego faryzeusz się zdziwił? („że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem”)

3. Co rzekł mu Jezus? („wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 11, 29 - 32) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj:

1. Co rzekł Jezus do tłumów w dzisiejszej Ewangelii? („To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 17, 11 - 19) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co zawołali trędowaci na widok Jezusa? („Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!”)

2. Co im odrzekł Jezus? („Idźcie, pokażcie się kapłanom!”)

3. Co się następnie stało? („gdy szli, zostali oczyszczeni”)

4. Co rzekł Jezus do jednego z uzdrowionych trędowatych? („wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”)

Top