Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2433)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 14, 1 - 12) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co kazał zrobić Herod i dlaczego? („kazał pochwycić Jana i związanego wrzucić do więzienia. Powodem była Herodiada”) 2. Dlaczego Herod kazał pochwycić Jana? („Jan bowiem upominał go: Nie wolno ci jej trzymać”) 3. O co poprosiła Heroda córka Herodiady? („daj mi…tu na misie głowę Jana Chrzciciela!”) 4. Co stało się następnie? („posłał więc kata i kazał ściąć Jana w więzieniu”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 11, 19 - 27) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekła Marta do Jezusa? („Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga”) 2. Co odrzekł jej Jezus? („brat twój zmartwychwstanie”) 3. Kim jest Jezus, i jaką daje obietnicę? („Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 13, 47 - 53) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jak będzie przy końcu świata? („wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”) 2. Do kogo podobny jest każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego? („do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 13, 44 - 46) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Do czego podobne jest królestwo niebieskie? („do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę”) 2. Do czego jeszcze podobne jest królestwo niebieskie? („do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 13, 16 - 17) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą”) 2. Co jeszcze rzekł Jezus uczniom? („wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 20, 20 - 28) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co prosiła Jezusa matka synów Zebedeusza? („żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie”) 2. Co odrzekł Jezus? („nie do Mnie…należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej”) 3. Do czego zachęca Jezus w Ewangelii? („kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą”) 4. Po co przyszedł Syn Człowieczy? („nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 11, 1 - 13) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł do Jezusa jeden z uczniów? („Panie, naucz nas modlić się”) 2. Co odrzekł Jezus? („kiedy się modlicie mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo!”) 3. Do czego zachęca Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 15, 1 - 8) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Do czego zachęca Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was”) 2. Dlaczego powinniśmy trwać w Chrystusie? („kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić”) 3. Co jeszcze mówi Jezus? („jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 20, 1. 11 - 18) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto udał się do grobu i co zastał? („Maria Magdalena… zobaczyła kamień odsunięty”) 2. Kogo ujrzała w grobie? („dwóch aniołów w bieli”) 3. Co jej rzekli? („niewiasto czemu płaczesz?”) 4. Co odpowiedziała? („zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono”) 5. Co następnie się stało? („Jezus rzekł do niej: Mario! A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy: Nauczycielu!”) 6. Co nakazał jej Jezus? („udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 13, 10 - 17) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co spytali Jezusa uczniowie? („dlaczego w przypowieściach mówisz do nich?”) 2. Co odpowiedział im Jezus? („wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano… Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją”) 3. Co jeszcze rzekł Jezus uczniom? („wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli”)
Strona 13 z 122

Top