Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (970)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 13, 36 - 43) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co prosili Jezusa uczniowie? („wyjaśnij nam przypowieść o chwaście!”)

2. Co odpowiedział Jezus? („jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 13, 31 - 35) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Do czego porównał Jezus Królestwo niebieskie? („do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem”)

2. Do czego jeszcze porównał Jezus Królestwo niebieskie? („do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 6, 1 - 15) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Jezus do Filipa, gdy ujrzał wielkie tłumy? („Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili? A mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić”)

2. Co rzekł Andrzej Jezusowi? („Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?”)

3. Co odrzekł Jezus? („Każcie ludziom usiąść!... Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy”)

4. Co zrobił Jezus? („wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 13, 24 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Z czym Jezus porównał królestwo niebieskie? („podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł”)

2. Co rzekł gospodarz? („Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 13, 18 - 23) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kogo oznacza ziarno posiane na drodze? („kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go”)

2. Kogo oznacza ziarno posiane na miejsca skaliste? („kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały”)

3. Kogo oznacza ziarno posiane między ciernie? („kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne”)

4. Kogo oznacza ziarno posiane na ziemię żyzną? („tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 13, 16 - 17) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym naucza Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 20, 20 - 28) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co prosiła Jezusa matka synów Zebedeusza? („żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie”)

2. Co odrzekł Jezus? („nie do Mnie…należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej”)

3. Do czego zachęca Jezus w Ewangelii? („kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą”) 4. Po co przyszedł Syn Człowieczy? („nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 12, 46 - 50) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kto chciał mówić z Jezusem? („Jego Matka i bracia”)

2. Co odparł Jezus? („któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?... Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 15, 1 - 8) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co o sobie rzekł Jezus? („Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia”)

2. Co Ojciec robi z latoroślą, która nie przynosi owocu? („odcina”)

3. Co robi Ojciec z latoroślą, która przynosi owoc? („oczyszcza, aby przynosił owoc obfitszy”)

4. O co prosi Jezus? („Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was”)

5. O czym naucza Jezus? („Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić… Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 6, 30 - 34) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Jezus Apostołom? („Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco!”)

2. Co zrobili Apostołowie? („Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne, osobno”)

Top