Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (1028)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 1 - 6) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jaką władzę dał Jezus Dwunastu? („dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób”) 2. W jakim celu Jezus wysłał Dwunastu? („aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych”) 3. Jakie polecenie dał Jezus Dwunastu? („Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie!”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 8, 19 - 21) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa i co się stało? („Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu”) 2. Co oznajmiono Jezusowi? („Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą”) 3. Co odrzekł Jezus? („Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 8, 16 - 18) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co w dzisiejszej Ewangelii mówi nam Jezus? („nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło”) 2. O czym jeszcze poucza Jezus? („kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 9, 30 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O czym pouczał Jezus swoich uczniów? („Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie”) 2. Co rzekł Jezus do Dwunastu? („jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 8, 4 - 15) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co dzieje się ze słowem, które pada na skałę, między ciernie, i na ziemię żyzną? („na skałę pada u tych, którzy, gdy słyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia: wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują… między ciernie oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą i przez troski, bogactwa i przyjemności życia bywają zagłuszeni i nie wydają owocu… w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 9, 9 - 13) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus do Mateusza, siedzącego w komorze celnej? („Pójdź za Mną!”) 2. Co zrobił Mateusz? („on wstał i poszedł za Nim”) 3. Na co oburzali się faryzeusze? („dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?”) 4. Co rzekł Jezus faryzeuszom? („nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 7, 36 - 50) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co zrobiła kobieta prowadząca grzeszne życie, gdy dowiedziała się, że Jezus jest gościem w domu faryzeusza? („przyniosła flakonik alabastrowy olejku, i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać Jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem”) 2. Co rzekł Jezus Szymonowi? („Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała Mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś Mi pocałunku; a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich… Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 7, 31 - 35) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj: 1. Z kim Jezus porównuje ludzi tego pokolenia? („Podobni są do dzieci, które przebywają na rynku i głośno przymawiają jedne drugim: Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie płakali”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 2, 41 - 52) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co się stało, gdy Rodzice Jezusa wracali z Jerozolimy? („został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice”) 2. Gdzie zastali Jezusa? („odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania”) 3. Jak reagowali słuchający? („byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami”) 4. Co rzekł Jezus Rodzicom? („Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 7, 1 - 10) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Po co setnik wysłał do Jezusa starszyznę żydowską? („z prośbą żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę”) 2. Z jaką prośbą setnik wysłał do Jezusa przyjaciół? („ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony”) 3. Co rzekł Jezus? („tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu… zastali sługę zdrowego”)

Top