Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2312)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 5, 31 - 47) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co świadczy o tym, że Ojciec posłał Jezusa? („dzieła, które Ojciec dał Mi do wykonania; dzieła, które czynię świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał”) 2. Dlaczego Żydzi nie mają słowa trwającego w nich? („bo wyście nie uwierzyli w Tego, którego On posłał”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 5, 17 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Dlaczego Żydzi usiłowali zabić Jezusa? („Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu”) 2. Kto ma życie wieczne? („kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał”) 3. Co stanie się z tymi, którzy pełnili dobre czyny? („pójdą na zmartwychwstanie życia”) 4. Co stanie się z tymi, którzy pełnili złe czyny? („na zmartwychwstanie potępienia”) 5. Czy Jezus może czynić coś sam z siebie? („Ja sam z siebie nic czynić nie mogę”) 6. Czyjej woli szuka Jezus? („woli Tego, który Mnie posłał”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 5, 1 - 16) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto znajdował się przy sadzawce? („człowiek, który już od lat trzydziestu ośmiu cierpiał na swoją chorobę”) 2. O co spytał tego człowieka Jezus? („Czy chcesz stać się zdrowym?”) 3. Co rzekł do niego Jezus? („Wstań, weź swoje łoże i chodź!”) 4. Co następnie się stało? („Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje łoże i chodził”) 5. Co Żydzi rzekli do uzdrowionego? („Dziś jest szabat, nie wolno ci nieść twojego łoża”) 6. Co im odrzekł? („Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: Weź swoje łoże i chodź”) 7. Co Jezus rzekł do uzdrowionego? („Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 4, 43 - 54) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co poprosił Jezusa pewien urzędnik królewski? („aby przyszedł i uzdrowił jego syna”) 2. Co odrzekł mu Jezus? („jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie… idź, syn twój żyje”) 3. Co zrobił ów człowiek? („uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 15, 1 – 3. 11 - 32) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł syn marnotrawny do ojca? („ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”) 2. Jak zareagował ojciec? („rzekł do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go…Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”) 3. Co rzekł ojciec do drugiego, wiernego, syna? („moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 18, 9 - 14) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do świątyni, aby się modlić? („jeden faryzeusz, a drugi celnik”) 2. Co stanie się z tym, który się wywyższa? („będzie poniżony”) 3. Co stanie się z tym, który się uniża? („będzie wywyższony”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 1, 26 - 38) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Do kogo posłał Bóg anioła Gabriela? („Dziewicy było na imię Maryja”) 2. Co rzekł Jej anioł? („Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami… Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus”) 3. O co spytała Maryja? („jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”) 4. Co rzekł anioł? („Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię”) 5. Czy jest coś czego Bóg nie może? („dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 11, 14 - 23) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. U kogo Jezus wyrzucał złego ducha? („u tego, który był niemy”) 2. Jak zareagowały tłumy, gdy zły duch wyszedł i niemy zaczął mówić? („były zdumione”) 3. O co niektórzy oskarżali Jezusa? („przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy”) 4. Kto jest przeciwko Jezusowi i rozprasza? („kto nie jest ze Mną… kto nie zbiera ze Mną”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 5, 17 - 19) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Czy Jezus przyszedł znieść Prawo albo Proroków? („nie przyszedłem znieść, ale wypełnić”) 2. Czy coś zmieni się w Prawie? („dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni”) 3. Kto będzie najmniejszy w królestwie niebieskim? („ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi”) 4. Co stanie się z tym, który wypełnia Prawo i uczy wypełniania go? („będzie wielki w królestwie niebieskim”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 18, 21 - 35) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Ile razy powinniśmy przebaczać? („…siedemdziesiąt siedem”) 2. Co zrobił Pan ze sługą, który nie miał z czego oddać, ale poprosił o cierpliwość? („Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował”) 3. Co następnie zrobił ów sługa? („wtrącił do więzienia…tego który mu był winien…dopóki nie odda długu”) 4. Co zrobili jego współsłudzy? („opowiedzieli wszystko Panu”) 5. Co z owym sługą zrobił Pan? („kazał wydać go katom”)
Strona 13 z 116

Top