Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2433)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 10, 25 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co spytał Jezusa uczony w Prawie? („co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”) 2. Co odrzekł mu Jezus? („Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego…To czyń, a będziesz żył”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 10, 24 - 33) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Czy jest coś zakrytego? („nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć”) 2. Czy powinniśmy się czegoś bać? („dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli”) 3. Do kogo przyzna się Jezus? („do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 10, 16 - 23) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co nakazuje Jezus apostołom? („miejcie się na baczności przed ludźmi!”) 2. Dlaczego Jezus mówi, aby uczniowie mieli się na baczności przed ludźmi? („będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu”) 3. Jakiej rady Jezus udziela apostołom? („kiedy was wydadzą nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 10, 7 - 15) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jakie wskazania dał Jezus dwunastu? („uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy!”) 2. Co jeszcze polecił uczniom Jezus? („nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani laski!”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 10, 1 - 7) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jakiej władzy udzielił Jezus dwunastu? („udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości”) 2. Jakich wskazówek udzielił Jezus dwunastu? („idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 9, 32 - 38) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kogo przyprowadzono do Jezusa? („niemowę opętanego”) 2. Kiedy niemy odzyskał mowę? („po wyrzuceniu złego ducha”) 3. Co mówili na to faryzeusze? („wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy”) 4. Co robił Jezus? („głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości”) 5. Co rzekł Jezus do uczniów? („żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 9, 18 - 26) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co poprosił Jezusa zwierzchnik synagogi? („moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i włóż na nią rękę, a żyć będzie”) 2. Co zrobił Jezus? („wstał i wraz z uczniami poszedł za nim”) 3. Kto dotknął się frędzli płaszcza Jezusa i dlaczego? („kobieta, która dwanaście lat cierpiała na krwotok… bo sobie mówiła: żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa”) 4. Jak zareagował Jezus i co powiedział? („obrócił się, i widząc ją, rzekł: Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 10, 1 – 12. 17 - 20) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Pan do siedemdziesięciu dwóch? („idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki”) 2. Co polecił Jezus siedemdziesięciu dwóm? („nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów… gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi!” 3. Na co zasługuje robotnik? („zasługuje robotnik na swoją zapłatę”) 4. Gdzie zapisane są nasze imiona? („wasze imiona zapisane są w niebie”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 9, 14 - 17) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co spytali Jezusa uczniowie Jana? („dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoim zaś uczniowie nie poszczą?”) 2. Co odrzekł im Jezus? („czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi?”) 3. Dlaczego nie powinno się przyszywać łaty z surowego sukna do starego ubrania? („gdyż łata obrywa ubranie, i gorsze robi się przedarcie”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 9, 9 - 13) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus do Mateusza? („Pójdź za Mną!”) 2. Co zrobił Mateusz? („wstał i poszedł za Nim”) 3. O co spytali uczniów Jezusa faryzeusze? („dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?”) 4. Co odrzekł Jezus, gdy usłyszał pytanie faryzeuszy? („nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają”)
Strona 14 z 122

Top