Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2376)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 8, 12 - 20) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co powiedział Jezus? („Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia”) 2. Kto świadczy o Jezusie? („świadczy o Mnie Ojciec, który Mnie posłał”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 8, 1 - 11) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kogo uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Jezusa? („kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie”) 2. Co rzekł im Jezus? („kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”) 3. Jak zareagowali na słowa Jezusa? („jeden po drugim zaczęli odchodzić”) 4. Co rzekł Jezus do tej kobiety? („Ja ciebie nie potępiam. – idź, a od tej chwili już nie grzesz”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 7, 40 - 53) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Dlaczego strażnicy nie pojmali Jezusa? („nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia”) 2. O co spytali strażników arcykapłani i faryzeusze? („czyż i wy daliście się zwieść?”) 3. Co rzekł Nikodem? („czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha i zbada, co czyni?)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 7, 1 – 2. 10. 25 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. W jaki sposób przyszedł Jezus? („Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie; lecz prawdziwy jest Ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie”) 2. Co zamierzano zrobić z Jezusem? („zamierzali więc Go pojmać”) 3. Dlaczego nikt nie podniósł na Niego ręki? („ponieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 5, 31 - 47) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co świadczy o tym, że Ojciec posłał Jezusa? („dzieła, które Ojciec dał Mi do wykonania; dzieła, które czynię świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał”) 2. Dlaczego Żydzi nie mają słowa trwającego w nich? („bo wyście nie uwierzyli w Tego, którego On posłał”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 5, 17 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Dlaczego Żydzi usiłowali zabić Jezusa? („Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu”) 2. Kto ma życie wieczne? („kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał”) 3. Co stanie się z tymi, którzy pełnili dobre czyny? („pójdą na zmartwychwstanie życia”) 4. Co stanie się z tymi, którzy pełnili złe czyny? („na zmartwychwstanie potępienia”) 5. Czy Jezus może czynić coś sam z siebie? („Ja sam z siebie nic czynić nie mogę”) 6. Czyjej woli szuka Jezus? („woli Tego, który Mnie posłał”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 5, 1 - 16) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto znajdował się przy sadzawce? („człowiek, który już od lat trzydziestu ośmiu cierpiał na swoją chorobę”) 2. O co spytał tego człowieka Jezus? („Czy chcesz stać się zdrowym?”) 3. Co rzekł do niego Jezus? („Wstań, weź swoje łoże i chodź!”) 4. Co następnie się stało? („Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje łoże i chodził”) 5. Co Żydzi rzekli do uzdrowionego? („Dziś jest szabat, nie wolno ci nieść twojego łoża”) 6. Co im odrzekł? („Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: Weź swoje łoże i chodź”) 7. Co Jezus rzekł do uzdrowionego? („Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 4, 43 - 54) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co poprosił Jezusa pewien urzędnik królewski? („aby przyszedł i uzdrowił jego syna”) 2. Co odrzekł mu Jezus? („jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie… idź, syn twój żyje”) 3. Co zrobił ów człowiek? („uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 15, 1 – 3. 11 - 32) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł syn marnotrawny do ojca? („ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”) 2. Jak zareagował ojciec? („rzekł do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go…Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”) 3. Co rzekł ojciec do drugiego, wiernego, syna? („moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 18, 9 - 14) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do świątyni, aby się modlić? („jeden faryzeusz, a drugi celnik”) 2. Co stanie się z tym, który się wywyższa? („będzie poniżony”) 3. Co stanie się z tym, który się uniża? („będzie wywyższony”)

Top