Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (1082)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 17, 20 - 26) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Za kim prosi Jezus? („nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie”) 2. Dlaczego Jezus prosi? („aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał”) 3. O co jeszcze prosi Ojca Jezus? („chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 17, 11 b - 19) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co prosi Ojca Jezus dla uczniów? („nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego”) 2. Co jest prawdą? („Słowo Twoje jest prawdą”) 3. Co robi Jezus dla swoich uczniów? („a za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 17, 1 – 11 a) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus podniósłszy oczy ku niebu? („Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś”) 2. Za kim prosi Jezus? („Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 1 6, 29 - 33) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co Jezus rzekł uczniom? („oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie – każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną”) 2. O czym zapewnia Jezus? („na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 24, 46 - 53) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jak jest napisane? („Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom”) 2. Kto jest tego świadkiem? („Wy jesteście świadkami tego”) 3. Co zrobił Jezus i co następnie się stało? („…błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 16, 23 b - 28) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O czym zapewnia Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („o cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje”) 2. Dlaczego mamy prosić w imię Jezusa? („proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna”) 3. Dlaczego Ojciec nas miłuje? („albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 1, 39 - 56) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co stało się z Elżbietą, gdy usłyszała pozdrowienie Maryi? („poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę”) 2. Jaki okrzyk wydała Elżbieta? („Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona”) 3. Co rzekła Maryja? („Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy”) 4. Kto i dlaczego będzie odtąd błogosławił Maryję? („wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 16, 16 - 20) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus do uczniów w dzisiejszej Ewangelii? („jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”) 2. W co zamieni się smutek uczniów? („smutek wasz zamieni się w radość”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 16, 12 - 15) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Dlaczego Jezus nie mówi uczniom wszystkiego od razu? („teraz jeszcze znieść nie możecie”) 2. Kto doprowadzi uczniów do całej prawdy, gdy przyjdzie? („Duch Prawdy”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 16, 5 - 11) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj: 1. O czym poucza Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was”)

Strona 3 z 55
Top