Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2380)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 3, 1 - 12) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co głosił Jan Chrzciciel? („Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie”) 2. Co stanie się z drzewem, które nie wydaje dobrego owocu? („będzie wycięte i w ogień wrzucone”) 3. Co Jan Chrzciciel mówił o Jezusie? („Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 9, 35 – 10, 1. 5 a. 6 - 8) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co robił Jezus? („obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni”) 2. Jakiej władzy udzielił Jezus dwunastu? („nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 9, 27 - 31) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co wołali do Jezusa niewidomi? („ulituj się nad nami”) 2. O co spytał ich Jezus? („wierzycie, że mogę to uczynić?”) 3. Co odrzekli niewidomi? („tak, Panie!”) 4. Co zrobił wtedy Jezus? („dotknął ich oczu, mówiąc: według wiary waszej niech wam się stanie!”) 5. Co następnie nastąpiło? („otworzyły się ich oczy”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 7, 21. 24 - 27) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto wejdzie do królestwa niebieskiego? („ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie”) 2. Do kogo Jezus porównuje tych, którzy słuchają Jego słów i je wypełniają? („można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 4, 18 - 22) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co Jezus rzekł do Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, gdy ujrzał jak zarzucali sieć w jezioro? („pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”) 2. Co oni zrobili? („natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim”) 3. Kogo jeszcze powołał Jezus? („Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 10, 21 - 24) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus? („wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom”) 2. Co Jezus powiedział do swoich uczniów? („szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 8, 5 - 11) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O czym powiedział Jezusowi setnik? („mój sługa leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi”) 2. Co rzekł mu Jezus? („przyjdę i uzdrowię go”) 3. Co odparł setnik? („nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 24, 37 - 44) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co będzie się działo, gdy przyjdzie Syn Człowieczy? („dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony”) 2. Do czego zachęca Jezus? („czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie”) 3. Dlaczego Jezus zachęca do bycia gotowym? („bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 21, 34 - 36) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Przed czym przestrzega Jezus? („uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask”) 2. Do czego zachęca Jezus? („czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 21, 29 - 33) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O czym w dzisiejszej Ewangelii pouczył Jezus? („… wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie”) 2. Czy słowa Jezusa przeminą? („Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą”)
Strona 4 z 119

Top