Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (998)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 16, 13 - 19) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co Jezus spytał swoich uczniów? („za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”) 2. Co odpowiedzieli uczniowie? („jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza…”) 3. O co jeszcze spytał Jezus? („a wy za kogo Mnie uważacie?”) 4. Co odpowiedział Piotr? („Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”) 5. Co odrzekł mu Jezus? („Błogosławiony jesteś…albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie…Ty jesteś Piotr, czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą”)

 

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 8, 27 - 33) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co Jezus spytał uczniów? („za kogo Mnie uważacie?”) 2. Co odrzekł Piotr? („Ty jesteś Mesjasz”) 3. O czym Jezus pouczał uczniów? („że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 8, 22 - 26) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kogo i po co przyprowadzono Jezusowi? („niewidomego i prosili, żeby się go dotknął”) 2. Co zrobił Jezus? („ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał: Czy widzisz co?... znowu położył ręce na jego oczy”) 3. Co następnie się stało? („przejrzał on zupełnie, i został uzdrowiony; wszystko widział teraz jasno i wyraźnie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 8, 11 - 13) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Czego domagali się od Jezusa faryzeusze? („znaku”) 2. Co rzekł Jezus? („Czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę powiadam wam: żaden znak nie będzie dany temu plemieniu”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 8, 14 - 21) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O czym rozprawiali uczniowie Jezusa? („o tym, że nie mają chleba”) 2. O co Jezus spytał uczniów? („Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiały macie umysł? Macie oczy, a nie widzicie; macie uszy, a nie słyszycie? Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków, kiedy połamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy?)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 6, 17. 20 - 26) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co mówił Jezus uczniom? („Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże… Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie”) 2. Komu Jezus mówi ‘biada’? („biada wam bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą… Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 8, 1 - 10) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co zrobił Jezus w dzisiejszej Ewangelii widząc głodny tłum? („wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali… Mieli też kilka rybek. I nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać”) 2. Co następnie się stało? („Jedli wszyscy do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów”) 3. Ile osób liczył tłum? („około czterech tysięcy ludzi”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 7, 31 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kogo przyprowadzili do Jezusa i o co prosili? („Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę”) 2. Co zrobił Jezus? („wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Effatha, to znaczy: Otwórz się!” 3. Co następnie się stało? („Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 10, 1 - 9) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Pan do siedemdziesięciu dwóch? („żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”) 2. Jakie zalecenia daje Jezus? („gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi!”) 3. Na co zasługuje robotnik? („na swoją zapłatę”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 7, 14 - 23) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O czym pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym”) 2. Co Jezus rzekł uczniom? („Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota”)

 

Strona 4 z 50
Top