Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (998)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 4, 26 - 34) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Do czego Jezus porównuje królestwo Boże? („jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie”) 2. W jaki sposób Jezus głosił naukę? (”w wielu takich przypowieściach”) 3. Komu Jezus objaśniał wszystko osobno? („swoim uczniom”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 4, 21 - 25) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Czy jest cokolwiek ukrytego? („nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw”) 2. Do uwagi na co zachęca Jezus? („uważajcie na to, czego słuchacie”) 3. Jaką miarą zostanie nam odmierzone? („taką samą miarą, jaką wy mierzycie odmierzą wam i jeszcze wam dołożą”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 4, 1 - 20) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co sieje siewca? („słowo”) 2. Kto posiany jest na miejscach skalistych? („ci, którzy, gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością, lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali”) 3. Co z tymi, którzy są zasiani między ciernie? („to są ci, którzy słuchają wprawdzie słowa, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne”) 4. Kto został posiany na ziemię żyzną? („ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 3, 31 - 35) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co powiedziano Jezusowi? („Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają o Ciebie”) 2. Co odpowiedział Jezus? („Któż jest moją matką i którzy są braćmi? I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 3, 22 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co mówili uczeni w Piśmie? („Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy”) 2. Co mówił im Jezus? („Jak może szatan wyrzucać szatana?”) 3. O czym pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 1, 1 – 4; 4, 14 - 21) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Dokąd powrócił Jezus? („do Galilei”) 2. Dokąd również przyszedł? („do Nazaretu, gdzie się wychował”) 3. Dokąd i w jakim celu udał się Jezus? („do synagogi i powstał, aby czytać”) 4. Jaką księgę Mu podano? („proroka Izajasza”) 5. Co było napisane w księdze? („Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę…abym obwoływał rok łaski od Pana”) 6. Co rzekł Jezus do zebranych w synagodze? („dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 10, 1 - 9) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. W jakim celu Pan wyznaczył 72 uczniów? („wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał”) 2. Co im rzekł? („żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało… Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki”) 3. Jakie zalecenia dał im Jezus? („nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów… gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówicie: pokój temu domowi… uzdrawiajcie chorych, którzy tam są”) 4. Na co zasługuje robotnik? („na swoją zapłatę”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 16, 15 - 18) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus do swoich uczniów? („idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”) 2. Kto będzie zbawiony? („kto uwierzy i przyjmie chrzest”) 3. Kto będzie potępiony? („kto nie uwierzy”) 4. Jakie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzą? („w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 3, 7 - 12) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Dlaczego Jezus polecił uczniom, aby łódka była dla Niego stale w pogotowiu? („ze względu na tłum, aby się na Niego nie tłoczyli”) 2. Dlaczego ludzie cisnęli się do Niego i chcieli Go dotknąć? („wielu bowiem uzdrowił”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 3, 1 - 6) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto znajdował się w synagodze, do której wszedł Jezus? („człowiek, który miał uschłą rękę”) 2. Co rzekł Jezus do tego człowiek? („stań tu na środku”) 3. O co spytał Jezus tych, którzy Go śledzili? („co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego?”) 4. Co rzekł Jezus do tego, który miał uschłą rękę i co stało się z ręką? („wyciągnij rękę! Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa”)

Strona 5 z 50
Top