Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (1088)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 18, 12 - 14) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Jakie pytanie zadał Jezus? („Jak wam się zdaje? Jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich: czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała?”)

2. Jaka jest wola Ojca? („żeby nie zginęło jedno z tych małych”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 5, 17 - 26) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co spytał Jezus uczonych w Piśmie i faryzeuszów? („Cóż jest łatwiej powiedzieć: ‘Odpuszczają ci się twoje grzechy’, czy powiedzieć: ‘Wstań i chodź’?”)

2. Co Jezus rzekł do sparaliżowanego? („mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu!”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 3, 1 - 12) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co głosił Jan Chrzciciel? („Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie”)

2. Co stanie się z drzewem, które nie wydaje dobrego owocu? („będzie wycięte i w ogień wrzucone”)

3. Co Jan Chrzciciel mówił o Jezusie? („Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6 - 8) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co robił Jezus? („obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni”)

2. Jakiej władzy udzielił Jezus dwunastu? („nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 9, 27 - 31) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co wołali do Jezusa niewidomi? („ulituj się nad nami”)

2. O co spytał ich Jezus? („wierzycie, że mogę to uczynić?”)

3. Co odrzekli niewidomi? („tak, Panie!”)

4. Co zrobił wtedy Jezus? („dotknął ich oczu, mówiąc: według wiary waszej niech wam się stanie!”)

5. Co następnie nastąpiło? („otworzyły się ich oczy”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 7, 21. 24 - 27) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kto wejdzie do królestwa niebieskiego? („ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie”)

2. Do kogo Jezus porównuje tych, którzy słuchają Jego słów i je wypełniają? („można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 4, 18 - 22) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co Jezus rzekł do Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, gdy ujrzał jak zarzucali sieć w jezioro? („pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”)

2. Co oni zrobili? („natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim”)

3. Kogo jeszcze powołał Jezus? („Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 10, 21 - 24) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Jezus? („wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom”)

2. Co Jezus powiedział do swoich uczniów? („szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 8, 5 - 11) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym powiedział Jezusowi setnik? („mój sługa leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi”)

2. Co rzekł mu Jezus? („przyjdę i uzdrowię go”)

3. Co odparł setnik? („nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 24, 37 - 44) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co będzie się działo, gdy przyjdzie Syn Człowieczy? („dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony”)

2. Do czego zachęca Jezus? („czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie”)

3. Dlaczego Jezus zachęca do bycia gotowym? („bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”)

Top