Według Mateusza 19, 5 – 9

02 listopad 2018

„I rzekł: Ze względu na to pozostawi człowiek ojca i matkę i złączy się z żoną jego, i będą dwoje w ciele jednym. Tak że już nie są dwoje, ale ciało jedno. Co więc Bóg sprzągł, człowiek nie niech rozdziela. Mówią mu: Czemu więc Mojżesz przykazał dać dokument rozwodu i oddalić [ją]? Mówi im, że Mojżesz z powodu twardości serca waszego pozwolił wam oddalić żony wasze, od początku zaś nie stało się tak. Mówię zaś wam, że który oddaliłby żonę jego, nie z powodu rozpusty, i poślubiłby inną, cudzołoży”. (Według Mateusza 19, 5 – 9)

Top