Według Łukasza 15, 21 – 24

04 grudzień 2018

„Powiedział zaś syn mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie, już nie jestem godny nazwać się synem twym. Powiedział zaś ojciec do niewolników jego: Szybko wynieście szatę, (tę) (naj)pierwszą, i wdziejcie na niego, i dajcie pierścień na rękę jego i sandały na stopy, i prowadźcie cielę utuczone, zabijcie na ofiarę i zjadłszy ucieszmy się, bo ten syn mój martwy był i odżył, był zaginiony i znalazł się. I zaczęli cieszyć się”. (Według Łukasza 15, 21 – 24)

Top