Według Mateusza 24, 10 – 14

11 marzec 2019

„I wtedy przywiedzeni zostaną do obrazy liczni, i jedni drugich wydawać będą, i znienawidzą jedni drugich. I liczni kłamliwi prorocy podniosą się, i zwiodą wielu. I z powodu pomnożenia się bezprawia ochłodzi się miłość wielu. Zaś (który wytrwał) do końca, ten uratowany zostanie. I głoszona będzie ta dobra nowina (o) królestwie w całym świecie zamieszkałym na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec”. (Według Mateusza 24, 10 – 14)

Top