Ale nie jak występek,...

01 marzec 2020
„Ale nie jak występek, tak i dar; jeśli bowiem jednego (z powodu) występku liczni umarli, wiele bardziej łaska Boga i darowizna w łasce, (tej) jednego człowieka Jezusa Pomazańca, względem licznych zaobfitowała. I nie jakby z powodu jednego, (który zgrzeszył), (ten) dar; bo sąd z przyczyny jednego ku zasądzeniu, zaś dar z przyczyny wielu występków ku usprawiedliwieniu. Jeśli bowiem jednego (z racji) występku śmierć zaczęła królować z powodu (tego) jednego, wiele bardziej (ci), (którzy) obfitowanie łaski i darowizny usprawiedliwienia otrzymali, w życiu królować będą z powodu (Tego) Jednego: Jezusa Pomazańca”. (Do Rzymian 5, 15 - 17)

Top