Zatem więc, bracia, trwajcie,...

01 maj 2021
„Zatem więc, bracia, trwajcie, i trzymajcie się silnie przekazów, których zostaliście nauczeni czy to przez słowo, czy to przez list nasz. Sam zaś Pan nasz, Jezus Pomazaniec, i Bóg, Ojciec nasz, (który umiłował) nas i (który dał) zachętę wieczną i nadzieję dobrą w łasce, oby zachęcił wasze serca i oby utwierdził w każdym dziele i słowie dobrym”. (Do Tesaloniczan II 2, 15 – 17)

Top