I dziwił się z...

31 październik 2022
„I dziwił się z powodu niewiary ich. I obchodził wsie wokół nauczając. I przywołał dwunastu, i zaczął ich wysyłać (po) dwóch dwóch, i dawał im władzę (nad) duchami nieczystymi. I nakazał im, aby niczego (nie) zabierali w drogę, jeśli nie laskę jedynie, nie chleb, nie torbę, nie w pasie miedź; ale podwiązawszy sandały i nie wdziejcie dwóch tunik”. (Według Marka 6, 6 – 9)

Top