Oni zaś przynieśli. I...

02 styczeń 2023
„Oni zaś przynieśli. I mówi im: Czyj obraz ten i napis? Oni zaś powiedzieli mu: Cezara. Zaś Jezus powiedział im: Co Cezara oddajcie Cezarowi, a co Boga Bogu! I zadziwiali się nim. I przychodzą saduceusze do niego, którzy mówią (że) (zmartwych) powstania nie (ma), i pytali go mówiąc: Nauczycielu, Mojżesz napisał nam, że gdyby czyjś brat umarł i pozostawił żonę, i nie wydał dziecka, aby wziął brat jego żonę i wzbudził potomstwo bratu jego”. (Według Marka 12, 16 – 19)

Top