On zaś mówił o...

02 listopad 2023
„On zaś mówił o przybytku ciała jego. Gdy więc podniósł się z martwych, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to mówił i uwierzyli Pismu i słowu, które powiedział Jezus. Jak zaś był w Jerozolimie w Paschę, w święto, liczni uwierzyli w imię jego, oglądając jego znaki, które czynił”. (Według Jana 2, 21 – 23)

Top