(Ci) zaś wysłuchawszy, jednomyślnie...

03 czerwiec 2024
„(Ci) zaś wysłuchawszy, jednomyślnie podnieśli głos do Boga i powiedzieli: Władco, Ty, (który uczyniłeś) niebo, i ziemię, i morze, i wszystkie (te) w nich, (Ten) ojca naszego przez Ducha Świętego usta Dawida, sługi Twego, (który rzekłeś): Po co wzburzyli się poganie i ludy zaczęły troszczyć się (o) puste (rzeczy)? Stanęli przy (sobie) królowie ziemi i przywódcy dali się zebrać na (to) samo przeciw Panu i przeciw Pomazańcowi Jego”. (Dokonania wysłanników 4, 24 – 26)

Top