Daję wam przykazanie nowe...

30 maj 2018

„Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem”. J 13, 34

„Trwaj w pokorze i modlitwie, dopóki nie dojdziesz do zupełnego wyrzeczenia się własnej woli, dopóki szczerze nie zapragniesz, aby się wola Boża w tobie i nad tobą we wszystkim spełniała”. św. Piotr Alkantary

Ps. Nowość przykazania, które daje Jezus polega na tym, że mamy kochać tak, jak On – do końca. ks. Rafał Jarosiewicz

Top