Stół dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów...

23 maj 2019

„Stół dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem, kielich mój pełny po brzegi”. Ps 23, 5

„Kościół przeżywa okres trudności, samokrytyki, jeśli nie samozagłady”. św. Paweł VI papież

Ps. Posłuszeństwo Bożym wezwaniom związane jest z obietnicami, które przygotował nam Bóg. ks. Rafał Jarosiewicz

Top