Tak mówi Pan: Oto...

01 marzec 2020
”Tak mówi Pan: Oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów ani na myśl one nie przyjdą”. Iz 65, 17
”Krzyż jest głową, krzyż źródłem zbawienia naszego, krzyż początkiem wszelkiego dobra. On nas poniżonych wywyższył. On nas zaliczył w poczet synów i córek Bożych”. św. Jan Chryzostom
Ps. Bóg, jako Stwórca, z miłości do człowieka objawia mu najważniejsze plany, jakie ma względem jego. ks. Rafał Jarosiewicz

Top