Pan jest blisko ludzi...

01 marzec 2020
”Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, ocala upadłych na duchu. Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, ale Pan go ze wszystkich wybawia”. Ps 34, 19 - 20
”Chrystus dlatego znosił ubóstwo, byśmy byli bogatymi; dlatego cierpiał wielkie męki, by nas nakłonić do proszenia”. św. Jan Chryzostom
Ps. Pokora – bardzo umiłowana przez Pana! ks. Rafał Jarosiewicz

Top