Tak mówi Pan Bóg:...

01 marzec 2020
”Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój”. Ez 37, 12 - 13
”Wie Bóg, jak ma każdemu z nas rozdzielać swe dary”. św. Jan Chryzostom
Ps. Bóg wydobywa człowieka z jego grobów codziennie, ponieważ pragnie dla niego błogosławieństwa. ks. Rafał Jarosiewicz

Top