Czy wiecznie będziesz się...

01 lipiec 2020
”Czy wiecznie będziesz się gniewał? Nie pamiętaj nam win przodków naszych, niech szybko nas spotka Twoje zmiłowanie, gdyż bardzo jesteśmy słabi”. Ps 79, 5 a. 8
”Zmysły ludzkie skłonne są do złego od młodości i gdyby nie lekarstwo Boże, człowiek staczałby się coraz niżej ku złemu. Komunia święta powstrzymuje go od zła i utwierdza w dobrym”. św. Tomasz a Kempis
Ps. Szczere wołanie do Boga zawsze dotyka Jego serca. ks. Rafał Jarosiewicz

Top