Bójcie się Pana, wszyscy...

01 lipiec 2020
”Bójcie się Pana, wszyscy Jego święci, ci, co się Go boją, nie zaznają biedy. Bogacze zubożeli i zaznali głodu, szukającym Pana niczego nie zbraknie”. Ps 34, 10 - 11
”Kto nie żyje duchem i nie ma w sercu Boga, ten łatwo zraża się każdym słowem nagany”. św. Tomasz a Kempis
Ps. Bóg daje wiele obietnic, między innymi taką związaną z szukaniem Jego samego. ks. Rafał Jarosiewicz

Top