Tak mówi Pan: Wszyscy...

04 sierpień 2020
”Tak mówi Pan: Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy!” Iz 55, 1 a
”Ludzie mówią - czas to pieniądz. Ja mówię inaczej - czas to miłość. Pieniądz jest znikomy, a miłość trwa”. Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński Ps. Bóg zapraszając nas do wody, zaprasza, abyśmy otworzyli się na działanie Ducha Świętego, który jest Żywą Wodą. ks. Rafał Jarosiewicz

Top