Jezus rzekł do swoich...

04 sierpień 2020
”Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. Mt 16, 24
”Każda prawdziwa miłość musi mieć swój Wielki Piątek”. Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński
Ps. Kroczenie za Jezusem wymaga wzięcia swojego krzyża, jeśli oczywiście chcemy być Jego uczniami. ks. Rafał Jarosiewicz

Top