Panie, do Ciebie się...

06 sierpień 2021
„Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu; wybaw mnie w Twojej sprawiedliwości!” (Ps 31, 2)
„Postanów więc sobie przyjmować Komunię świętą i nigdy dla jakiejkolwiek sprawy jej nie opuszczaj”. św. Alfons Liguori
Ps. Wołanie do Boga wzmacnia nas, ponieważ także w ten sposób wyrażamy swoją wiarę. Ważne jest abyśmy na tej drodze nie ustawali, gdy na jakimś etapie nie widzimy owoców tego wołania. ks. Rafał Jarosiewicz

Top