Nic bowiem nie przynieśliśmy...

06 sierpień 2021
„Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy z niego wynieść”. (1 Tm 6, 7)
„Jezusowi Chrystusowi, pałającemu do nas ogromną miłością, za mało było oddać za nas życie, więc przed swoją śmiercią, z nadmiaru tej miłości, zapragnął dla nas dokonać dzieła jeszcze większego – dać nam na pokarm swoje własne Ciało”. św. Alfons Liguori
Ps. Bóg przypomina nam (pracując nad naszą pokorą): „Cóż masz, czego byś nie otrzymał”? ks. Rafał Jarosiewicz

Top