Bo Pan w ludzie...

06 sierpień 2021
„Bo Pan w ludzie swoim ma upodobanie i zdobi pokornych zwycięstwem”. (Ps 149, 4)
„Nie ma większej pomocy w doskonaleniu się jak częsta Komunia święta. Jakże cudownie prowadzi Pan wtedy duszę ku doskonałości”. św. Alfons Liguori
Ps. Ozdobienie zwycięstwem, którego pragnie udzielać nam Pan, wiąże się z zaufaniem, którego od nas oczekuje. ks. Rafał Jarosiewicz

Top