Moje śluby, złożone Panu,...

06 wrzesień 2021
„Moje śluby, złożone Panu, wypełnię przed całym Jego ludem”. (Ps 116, 18)
„Postanów więc sobie: codziennie rano lub wieczorem, lecz lepiej rano, przeznaczyć pół godziny na rozmyślanie. Wystarczy zresztą, jeśli przez czas na to przeznaczony czytasz jakąś książkę z rozmyślaniami. Jeśli pod tym względem się nie zaniedbasz, zbawisz się z pewnością”. św. Alfons Liguori
Ps. Bóg pragnie, abyśmy składali i wypełniali śluby, gdyż są one znakiem miłości do Niego. ks. Rafał Jarosiewicz

Top