Tak bowiem Bóg umiłował...

06 wrzesień 2021
„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. (J 3, 16)
„Komunię świętą nazywamy chlebem niebieskim, jak bowiem chleb ziemski zachowuje życie ciała, tak Komunia święta utrzymuje życie duszy”. św. Alfons Liguori
Ps. Jezus chce szczęścia dla każdego człowieka. ks. Rafał Jarosiewicz

Top