Bo Ty, Panie, będziesz...

01 czerwiec 2022
„Bo Ty, Panie, będziesz błogosławił sprawiedliwemu: otoczysz go łaską jak tarczą”. (Ps 5, 13)
„To co budujesz latami, może runąć w ciągu jednej nocy - buduj mimo wszystko”. św. Matka Teresa z Kalkuty
Ps. Bóg pragnie zsyłać na nas swoje błogosławieństwo, choć tak często niestety na to błogosławieństwo zwyczajnie się zamykamy. ks. Rafał Jarosiewicz

Top