Także od pychy broń...

01 czerwiec 2022
„Także od pychy broń swojego sługę, niech nie panuje nade mną!” (Ps 19, 14 a)
„Nie liczy się wcale wspaniałość twego działania, ale miłość, jaką w nie włożyłeś; nie to, jak wiele uczyniliśmy, ale przede wszystkim to, jak wiele miłości włożyliśmy w swe czyny”. św. Matka Teresa z Kalkuty
Ps. Często zapominamy o tym, aby modlić się o łaskę pokory, a potem dziwimy się, że nam jej brakuje. ks. Rafał Jarosiewicz

Top