Słowo Twe, Panie, trwa...

31 październik 2022
„Słowo Twe, Panie, trwa na wieki, niezmienne jak niebiosa”. (Ps 119, 89)
„Rozsądne milczenie zawsze jest lepsze niż nierozsądne mówienie prawdy”. św. Franciszek Salezy
Ps. To, na czym powinniśmy na co dzień budować, to Boże Słowo, gdyż Ono jest naprawdę solidnym fundamentem. ks. Rafał Jarosiewicz

Top