Czuwajcie więc i módlcie...

31 październik 2022
„Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Łk 21, 36)
„Niech świat krzyczy, ile chce, niech krytykuje, szemrze przeciwko dobru; słuchajcie wszystkiego i cierpcie w spokoju, ale postępujcie dalej z wiarą i stanowczością”. św. Franciszek Salezy
Ps. Bogu zależy na tym, abyśmy byli przygotowani na spotkanie z Nim. ks. Rafał Jarosiewicz

Top