A obok krzyża Jezusowego...

31 sierpień 2023
„A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena”. (J 19, 25)
„Jeśli Bóg, który jest Miłością, jest w nas, i jeśli On jest naszym Ojcem, to nie jest możliwe, abyśmy nie kochali naszych braci”. św. Edyta Stein (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Niektóre słowa, ważne dla naszego życia, można usłyszeć tylko w niektórych miejscach. ks. Rafał Jarosiewicz

Top